Viktig om energimerking av bygg

Hva er energimerking av bygg og hvorfor bør bedrifter gjøre dette? Svaret får du her.

treklosser og et hus som illustrerer energimerking av bygg

Energimerking er en forskriftsbestemt gjennomgang av bygg eller bruksområder i bygg, som gir en energiattest som viser hva bygget i teorien bruker av energi. Gjennomgangen og attesten følger en skala fra A-G, med A som best og G som dårligste forbrukskarakter. Energimerking viser også en oppvarmingskarakter fra 1-5, hvor 1 er best. Oppvarmingskarakteren omhandler andel elektrisk strøm og fossil oppvarming. Med energimerking får man også en tiltaksliste med hvordan man kan gjøre bygget mer energieffektivt.

En energimerkeattest er gyldig i 10 år dersom forutsetningene for attesten ikke endres. Dette kan skje ved for eksempel ombygging av fasade, eller ved bytte av tekniske systemer.

Hvorfor energimerke bygget ditt?

Energimerking er et konkret miljøtiltak som øker bevisstheten om byggets energibruk. Det er et tiltak som gir mulighet for å endre energiforbruk og spare kostnader, og som et ledd i å muliggjøre en bedre energimerking. Byggeier har ansvar for at bygningen oppfyller kravene i Energimerkeforskriften.

Energimerking er obligatorisk for:

  • Nybygg
  • Alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg over 50 kvm*.
  • For bygg med bruksareal på 50kvm eller mindre kan merkeplikten oppfylles med energiattest for hele bygningen

*Offentlig eller privat eid bygning eller del av bygning som utgjør en selvstendig enhet, og som ikke benyttes til boligformål. 

Hvorfor setter banken krav til energimerking

Banken er opptatt av å få ned samlet energibruk fra bygg i lokalsamfunnet for å spare miljøet. Vi rapporterer på energimerkingen til vår utlånsportefølje og ønsker å bidra til bevissthet rundt hvordan våre kunder kan spare miljøet og spare kostnader på sikt.

Hvordan får du energimerket bygg?

Du har to alternativer når du skal energimerke et yrkesbygg:

  • Dersom det finnes fagfolk med kompetanse på dette i egen organisasjon kan dere gjøre arbeidet selv. Logg inn på ID-porten via energimerking.no og følg stegene på nettsiden.
  • Det er flere aktører som utfører energimerking av yrkesbygg for andre, blant annet termoenergi.no, optimera.no og energihuset.no. Ta kontakt med en leverandør av denne tjenesten for en uforpliktende prat om prosessen.

 

Hva vil skje i markedet fremover?

EU har et mål om at alle bygg skal være nullutslipp innen 2050. De jobber nå med nye krav til energimerking av bygg som man antar vil treffe Norge etter hvert, selv om det er usikkerhet rundt når og hvordan. I det nye regelverket stilles det blant annet krav til oppgradering av eksisterende bygg og forbedring av informasjon om energibruk i bygg.

Vil du vite mer?
Les mer om energimerking av yrkesbygg på Enovas nettsider.
Søk etter tidligere energiattester her.

Sparebanken Øst har helt siden etableringen i 1843 vært opptatt av å bidra aktivt i lokalsamfunnet. Troen på bærekraftige lokalsamfunn har alltid ligget oss nær.

Mer om bærekraft i banken

7. desember 2022
Aktuelt

Slik jobber vi med bærekraft

Målet er jo å hjelpe mennesker og bedrifter til å ta beslutninger som gjør at de kan drive bærekraftig langt inn i fremtiden.  Dette sier Elisabeth Prytz, bankens bærekraftsansvarlig

Les hvordan vi gjør det