En bærekraftig utvikling

Sparebanken Øst tar sin del av ansvaret for fremtiden, og starter med 16- åringer

Visste du at Sparebanken Øst reiser rundt på skolene og gir timer i privatøkonomi til 16-åringer? Det er bare ett av mange bærekrafttiltak. Bærekraft har kommet for å bli, og vi velger å se på det som en mulighet til å bygge fremtiden.

Sparebanken Øst har valgt seg ut fire av FNs bærekraftsmål:

  • God utdanning
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Stoppe klimaendringene
  • Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

– Hvert av disse målene jobber vi konkret med, sier bankens bærekraftsansvarlig, Elisabeth Prytz. Hun begynte i jobben i mai 2022. Tidligere har hun vært avdelingsbanksjef for Sparebanken Østs kontorer i Vestfold.

Bærekraft er fremtiden

Hva gjorde at du ville jobbe med bærekraft?
– Dette er fremtiden! Her er det ikke slik at vi kan «gjøre det samme som i fjor» – feltet utvikler seg hele tiden.

Alt er nytt og spennende. Det appellerer til meg. Elisabeth Prytz, bærekraftsansvarlig i Sparebanken Øst

Bærekraftspørsmålene dukker opp i alle avdelingene, og Prytz jobber derfor med alt fra finans til HR, produktutvikling og kundeområdet.

Hvilke grønne produkter har dere i banken?
– Vi har allerede lansert grønt boliglån, grønt førstehjemslån og grønt billån. Og det er mye mer på gang.

Hva da?
– For eksempel har vi mål om å lage gode produkter for dem med eldre boliger. Som mange vet, krever grønt boliglån at du har oppfylt strenge miljøkrav på boligen, som eksempelvis Svanemerket. Det kan være vanskelig å få til på et 60-tallshus! Derfor ønsker vi å tilby en type rehabiliteringslån slik at flere får installert varmepumpe eller etterisolert huset sitt.

Det mest bærekraftige huset er tross alt det huset du har.

Bærekraftsmål 4: God utdanning

Hva gjør dere innenfor FNs bærekraftsmål om god utdanning?
– Vi sprer økonomikunnskap og deler av vår kompetanse. Selvsagt til kunder, men også til ungdom. Gjennom skoleprosjektet vårt besøker vi 1500 tiendeklassinger i nærområdet hvert år, og gir dem timer i privatøkonomi. Det er mange som har behov for kunnskap, og elevene gir tilbakemelding på at de synes disse timene er kjempebra. Les mer om skoleprosjektet; Spekter

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Når en bedrift kommer til banken for å finansiere et prosjekt, er det viktig å vite at de ikke driver med noe som kan medføre risiko, enten risikoen handler om bærekraft eller økonomi.
– Ofte går disse hånd i hånd. Ta for eksempel sosial dumping. Hvis en bedrift blir tatt for å drive med dette, får det en hel rekke med konsekvenser: negativt omdømme, risiko for sanksjoner og økt sannsynlighet for konkurs. Dette gjør at banken vurderer din bærekraftrisiko på linje med kredittrisiko.

Som kunde må du venne deg til at banken stiller flere spørsmål enn tidligere, og at kravene skjerpes.

Blir det mye ekstraarbeid på dere i banken?
– Litt ekstra arbeid blir det. Men vi er opptatt av å gjøre dette skikkelig, både for banken og for kundens del. Hvis man ser alle dagens krav til kredittprosessen under ett, inkludert antihvitvask, midlenes opprinnelse og bærekraft, er det nå en mye mer omstendelig jobb å gjennomgå en lånesøknad, mens man i tidligere år kunne gjøre det kjappere. Det er nok litt uvant for kundene dersom det er noen år siden sist de søkte lån.

Prytz er opptatt av å se mulighetene som ligger i den økende interessen for bærekraftig business.
– Rådgiverne våre kan sitte sammen med kunden og stille de gode spørsmålene: Hvor skal virksomheten være om fem år? Må noe endre seg for å få det til?

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

En bank kan ikke stoppe klimaendringene alene, men Sparebanken Øst jobber på flere måter direkte med dette.
– En ting er det vi gjør internt med våre egne bygg. Men vi arbeider også mye med klimarisikokartlegging overfor kunder. I tillegg har vi tatt standpunkt til hvilke næringer vi ikke ønsker å finansiere fordi de påvirker miljø negativt.

Bærekraftsmål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

– Vi har også en viktig etisk rolle. Temaer som skatteunndragelse, korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering er noe vi jobber mye med, forteller Prytz. Banken har et etikkutvalg som legger retningslinjer for bankens ansatte. I tillegg kommer åpenhetsloven som gir økte rapporteringskrav.
– Vi skal ha kontroll på ikke bare kunder og oss selv, men også leverandørene våre og deres underleverandører. Det omhandler alt fra hvordan de behandler sine ansatte, til hvordan de produserer varer.

Det virker som mye å holde styr på?
– Ja, så da er det viktig å ha gode systemer og oppfølgingsverktøy.

Hvordan er denne jobben, får du følelsen av at dere jobber mot noe som ikke er fullt ut mulig å løse?
– Dette er veldig kjekt å jobbe med. Bærekraft er et utømmelig tema, men det byr også på mange spennende muligheter. Jeg er opptatt av at dette ikke handler om miljøvern, men om å ta vare på det vi har og få det til å holde lenge.

Målet er jo å hjelpe mennesker og bedrifter til å ta beslutninger som gjør at de kan drive på videre fremover avslutter en positiv Prytz.

Kilde: Informasjonsbladet Verdier 2-22