Utenlandsbetaling

Skal du betale til eller motta penger fra utlandet, benyttes en BIC/SWIFT-kode som identifiserer banken.

Gjennom nettbanken kan du enkelt betale regninger eller overføre penger til utlandet.

BIC/SWIFT-koden til Sparebanken Øst:
SAOENO22XXX

Skal du motta penger fra land utenfor EU, må du også oppgi routing BIC:
DNBANOKKXXX

IBAN-kalkulator

Valuta

Lurer du på hva vekslingskursen til utenlandsvaluta er?

Prøv valutakalkulatoren

Utenlandsbetaling

  • Betaling fra utlandet
  • Betaling til utlandet
  • Behandlingstid før mottaker har pengene
  • Ønsker du hjelp fra banken?

Fraråder transaksjoner

På grunn av den pågående konflikten i Ukraina er det store svingninger i valutamarkedene og usikkerhet knyttet til betalinger til og fra Russland, Ukraina og Hviterussland.

Les mer

Transaksjoner til Tyrkia ikke mulig

Transaksjoner til Tyrkia er ikke mulig på grunn av manglende gjennomføring av tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Det er det globale organet FATF som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

13. desember 2018

Hva er IBAN og BIC/SWIFT?

IBAN (International Bank Account Number) er kontonummer i internasjonal form. BIC/SWIFT står for Bank Identifier Code og er en kode som identifiserer en bestemt bank. Disse nummerne finner du på mottatt faktura, eventuelt kan du ta kontakt med den du skal betale til.

BIC/SWIFT-koden består av 8 eller 11 tegn, og den kan inneholde både bokstaver og tall. De seks første tegnene er dog alltid bokstaver, og gir blant annet informasjon om bankens hjemland.

Ditt eget IBAN-nummer finner du på kontoutskriften din eller ved hjelp av IBAN-kalkulatoren.

IBAN-kalkulator