Pensjonssparing

Gi deg selv en god pensjonisttilværelse. Spar til egen pensjon, i tillegg til det du får fra staten og arbeidsgiver.

Start med pensjonssparing i nettbanken

Velg «Spar i fond» i menyen til høyre når du er logget inn i nettbanken. Norne sin portal vil åpne seg og du kan kjøpe fond.

Hvorfor spare til pensjon?

Å spare til pensjon har aldri vært viktigere og mer aktuelt enn nå.

Det er mange gode grunner til å spare til pensjon selv, men kort fortalt er det fordi:

 • De fleste lever lengre enn før
 • Dagens ønskede leverstandard og forbruk er høyere
 • Du får mindre fra staten (folketrygden), normalt 30-60 % av lønnen
 • Tjenestepensjon fra arbeidsgiver er varierende, minimum 2 % av lønn mellom 1 og 12 G

Spesielt de unge voksne i dagens samfunn bør begynne å legge en plan for pensjonssparingen. Er du i 30-årene og har enten fylt opp eller brukt BSU-kontoen er det lurt å starte og tenke på pensjonssparing.

Tips til pensjonssparing

Sett opp en fast overføring til fondet ditt når du får lønn hver måned, da slipper du å tenke på de pengene – det bare skjer.

Du trenger ikke tenke så mye på hvilke fond og aksjer sparepengene er plassert i, det viktigste er at du sparer. Fondene vi i Sparebanken Øst tilbyr via Norne sin plattform er i hovedsak aktivt forvaltet. Det betyr at en ekspert hver dag jobber for deg med å få pengene dine til å vokse.

Langsiktig sparing i fond gir historisk sett bedre avkastning enn i en bankkonto, men har også en høyere risiko.

Hva er egentlig pensjon?

Pensjon er det vi snakker om når man slutter som aktiv arbeidstaker og ikke mottar lønn på grunn av oppnådd alder, det kalles også alderspensjon.

Pensjonen kan bestå av 3 deler:

 1. Folketrygden: det du får fra staten
 2. Tjenestepensjon: det du får fra arbeidsgiver, nåværende og eventuelt tidligere
 3. Egen sparing til pensjon: for eksempel månedlig sparing i fond

I tillegg er det noe som heter Avtalefestet pensjon (AFP), som gjelder de som jobber der det er tariffavtaler og hvor AFP inngår i tariffavtalen. Denne ordningen krever at man jobber til fylte 62 år.

Ulike måter å spare i fond

 • Aksjesparekonto (ASK)
  • Med aksjesparekonto utsetter du skatten på gevinsten når du skifter mellom fond. Du kan også ta ut innskutt beløp uten å måtte skatte av det. Sparer du i flere fond får du også samlet alt. Alle som sparer i fond bør opprette en akjsesparekonto. Det gir mer fleksibilitet og du utsetter skatten til når du faktisk skal ta ut hele eller deler av gevinsten.

 • Individuell Pensjonssparing (IPS)
  • Sparing til pensjon med skattefordel. På linje med ASK er dette også en nyhet og gavepakke fra regjeringen til fondssparere som kom i 2017. Spar inntil 40.000 kr i året og få 22 % i fradrag på skatten. Alt du sparer i IPS er unntatt formueskatt, og du betaler ikke skatt på gevinsten før du tar ut pengene. Utbetaling skjer ved fylte 62 år og strekker seg til du er minst 80 år.

   (NB. Du betaler alminnelig inntektskatt på alt, for tiden 22 %, gjelder både innsatt beløp og gevinst.)