Vergemålskonto

Konto for plassering av vergemålsmidler

Sparebanken Øst er en kvalifisert bank for kapitalforvaltning av vergemålsmidler (bankinnskudd) som forvaltes av statsforvalteren.

Hvordan få vergemålskonto hos Sparebanken Øst?

Å plassere bankinnskudd for verger hos Sparebanken Øst må gjøres i dialog med statsforvalteren i ditt fylke.

Verger sender inn skjema og all kommunikasjon går gjennom statsforvalteren.
Søk om vergemålskonto*

*Bruk skjema nr. 9 (Opprettelse av kapitalkonto)

Velg mellom tre kontoer:

  • Produkt 1: Flytende rente uten binding
  • Produkt 2: Flytende rente med meldefrist (31 dagers varsel)
  • Produkt 7: Fast rente med bindingstid 1 år

Alle kontoene er gebyrfrie.

Det er opp til vergene å velge blant produktene og bankene som ligger publisert på www.vergemal.no for midlene som forvaltes av statsforvalteren.

Hvorfor velge Sparebanken Øst?

Vi er en trygg, solid og samtidig fleksibel og fremtidsrettet bank. Vi har fokus på personlig oppfølging med høy kvalitet, og skal levere gode løsninger til alle våre kunder.

Sparebanken Øst er en av Norges største alliansefrie banker og bringer sammen lange tradisjoner med moderne bankdrift.