Investor Relations – Sparebanken Øst

Sparebanken Øst ble etablert i 1843 og er en av Norges største alliansefrie sparebanker.

I tillegg til bankvirksomheten består konsernet av datterselskapene:

Hovedkontoret befinner seg på Bragernes torg i Drammen, og vi har kontorer på ca. 30 steder på Østlandet. Se alle våre kontorer.

Banken i tall

Tilleggsdokumenter

In English

About Sparebanken Øst
Financial calendar
Financial reports
Oslo Stock Exchange

Kontaktpersoner

Kjell Engen, Vise administrerende direktør
tlf. 957 75 003kjell.engen@oest.no

Vegard Kvamme, finanssjef,
tlf. 977 00 370vegard.kvamme@oest.no

Nyttig informasjon

LEI: 5967007LIEEXZX51WW28
Foretaksnummer: 937 888 937