Finanskalender

Finanskalenderen gir en oversikt over tidspunkt for resultatfremleggelse.
Resultat Dato
4. kvartal 2022 10.02.2023
Årsrapport 2022 02.03.2023
Forstanderskapsmøte 23.03.2023
1. kvartal 2023 10.05.2023
2. kvartal 2023 14.07.2023
3. kvartal 2023 01.11.2023

Financial calendar

Results Date
Q4 2022 10.02.2023
Annual report 2022 02.03.2023
Board of Trustees meeting 23.03.2023
Q1 2023 10.05.2023
Q2 2023 14.07.2023
Q3 2023 01.11.2023