Finanskalender

Finanskalenderen gir en oversikt over tidspunkt for resultatfremleggelse.
Resultat Dato
4. kvartal 2020 (foreløpig resultat 2020) 12.02.2021
Årsrapport 2020 04.03.2021
Forstanderskapsmøte 25.03.2021
1. kvartal 2021 12.05.2021
2. kvartal 2021 15.07.2021
3. kvartal 2021 27.10.2021

Financial calendar

Results Date
Q4 2020 (preliminary result 2020) 12.02.2021
Annual report 2020 04.03.2021
Board of Trustees meeting 25.03.2021
Q1 2021 12.05.2021
Q2 2021 15.07.2021
Q3 2021 27.10.2021