Finanskalender

Finanskalenderen gir en oversikt over tidspunkt for resultatfremleggelse.
Resultat Dato
Årsrapport 2021 03.03.2022
Forstanderskapsmøte 24.03.2022
1. kvartal 2022 11.05.2022
2. kvartal 2022 15.07.2022
3. kvartal 2022 02.11.2022

Financial calendar

Results Date
Annual report 2021 03.03.2022
Board of Trustees meeting 24.03.2022
Q1 2022 11.05.2022
Q2 2022 15.07.2022
Q3 2022 02.11.2022