Finanskalender

Finanskalenderen gir en oversikt over tidspunkt for resultatfremleggelse.
Resultat Dato
Regnskapsår 2023
4. kvartal 09.02.2024
Årsrapport 2023 29.02.2024
Fortanderskapsmøte 21.03.2024
Regnskapsår 2024
1. kvartal 08.05.2024
Halvårsrapport 12.07.2024
3. kvartal 01.11.2024

Financial calendar

Results Date
Financial year 2023
4. quarter 09.02.2024
Annual report 2023 29.02.2024
Board of trustees meeting 21.03.2024
Financial year 2024
1. quarter 08.05.2024
half-yearly report 12.07.2024
3. quarter 01.11.2024