Bli kunde i Sparebanken Øst

Vi er tilstede for deg i ditt lokalmiljø for å kunne gi deg gode personlige råd om din økonomi
 • 30 kontorer med dyktige rådgivere
 • Tilstede over store deler av det sentrale Østlandet
 • Tid til deg

Det raskeste og enkleste er å bli kunde med BankID. Det tar bare noen få minutter og du har tilgang til nettbank med det samme. Hvis du ikke har BankID, så kan du fylle inn skjema og avtale tid for å få registrert passet ditt.

Med BankID

Har du BankID, norsk personnummer og er over 18 år, kan du registrere deg med BankID. Det tar noen få minutter og du får tilgang til nettbank og en brukskonto* med en gang. 

Registrer deg med BankID

Uten BankID

Hvis du ikke har BankID kan du fylle inn skjema og du vil bli kontaktet av en av våre kunderådgivere for videre prosess.

Bli kunde uten BankID

Nettbank til eksisterende kunder

Ved å registrere deg med BankID får du en nettbankavtale. Da får du tilgang til kontoene dine i nett- og mobilbanken.

Registrer deg

Spørsmål og svar

Hvem kan bli kunde?

Vi ønsker gjerne å ha deg som kunde.

For å registrere deg som kunde digitalt fra nettsiden må du ha BankID (uavhengig fra hvilken norsk bank), være over 18 år, ha e-post og telefonnummer, bostedsadresse i Norge og ha et norsk personnummer. Det tar bare noen få minutter.

Du kan også bli kunde uten BankID. Da må du avtale tid med et av våre kontorer for å få registrert passet ditt.

Avslutning av kundeforhold

Dersom du skal avslutte kundeforholdet ditt i banken er det en del ting din nye bankforbindelse ordner for deg, men det er også noen ting du må ordne selv. Sannsynligvis har din nye bankforbindelse bedt deg signere et fullmaktsskjema for å hjelpe deg med å flytte over brukskonto, sparekonto og eventuelle lån.

eFaktura følger automatisk med til din nye nettbank så de trenger du ikke å tenke på.

Dette må du selv ordne med bankforholdet ditt:

 • AvtaleGiro-avtaler og faste betalingsoppdrag må avsluttes og legges opp på nytt i den nye nettbanken din.
 • Du må informere alle du mottar innbetalinger fra om at du har fått nytt kontonummer. Dette må gjøres skriftlig dersom den du får penger fra ikke tilbyr deg å gjøre det på internett.
 • Husk å gi arbeidsgiver beskjed om nytt kontonummer.
 • Dersom du mottar trygd eller barnebidrag kan du informere om nytt kontonummer til NAV slik at du mottar ytelsene til riktig konto.
 • Skatteetaten er også interessert i få vite ditt nye kontonummer for eventuell utbetaling av skattepenger.
 • Lånekassen må også få beskjed dersom du mottar stipend eller innbetalinger av studielån. Dette kan du gjøre på «Dine sider» på Lånekassens nettsider.
 • Bankkortet ditt må leveres inn eller eventuelt makuleres etter avtale med banken når kontoene dine er avsluttet.
 • Husk å legge inn alle regninger som ikke har forfalt til betaling på i den nye nettbanken din.
 • Ta vare på kontoutskrifter fra den gamle nettbanken din før du avslutter kundeforholdet. Disse vil du ikke få tilgang til i din nye nettbank.

Følg med:

 • Dersom du har minus på kontoen (overtrukket kontoen) vil ikke kontoforholdet ditt bli avsluttet før beløpet som er i minus er innbetalt.
 • Dersom du er umyndig må du ha verges samtykke for å kunne bytte bank.
 • Dersom kontoen er sperret, er tatt utlegg eller pant i kan den ikke flyttes så lenge sperringen, utlegget eller pantet gjelder.

Hva hjelper vi deg med:

 • Boligsparing for Ungdom (BSU). Her bør du be banken om hjelp slik at du ikke bryter kontoavtalen du har inngått for denne sparingen.
 • Depositumskonto for husleie kan heller ikke flyttes uten at det er samtykke fra utleier.
Hva er en PEP?

Med politisk eksponert person (PEP) menes fysisk person som:

 1. Innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister.
  1. Medlem av nasjonalforsamling.
  2. Medlem av styrende organ i politisk parti.
  3. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes.
  4. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank.
  5. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang.
  6. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak.
  7. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.
  8. Nært familiemedlem
  9. Med nært familiemedlem menes:
  10. Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Kjent medarbeider
Med kjent medarbeider menes fysisk person som er kjent for å:

 1. Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person (PEP).
 2. Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person (PEP).
 3. Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person (PEP).
Hvor kan jeg legitimere meg?

Du kan legitimere deg i en av våre filialer. En av bankens ansatte vil ta kopi av ditt gyldige legitimasjonsdokument.

Har du BankID fra annen bank og ikke nettbank hos oss, kan du legitimere ved å bli kunde med nettbank. Når du logger inn i nettbanken vil du få opp en del spørsmål som må besvares, når disse er besvart er du legitimert og har oppdatert dine kundeopplysninger hos oss.

Oversikt over våre kontorer og åpningstider

Hvordan bli kunde?

Med BankID kan du registrere deg som kunde fra nettsiden. Det tar bare noen få minutter. Mer informasjon om å bli kunde med BankID.

Har du ikke BankID kan du bli kunde ved å fylle inn dette skjema og avtale tid med banken for å få registrert passet ditt.

Hvordan oppdatere personopplysningene?

Du kan endre telefonnummer og e-postadressen i nettbanken. Velg Kontaktinformasjon i menyen.

2. november 2020
Aktuelt

Derfor bør du bli kunde i
Sparebanken Øst

Vi er der for deg når du skal bytte bolig, flytte sammen med noen, spare penger til fremtiden eller forsikre deg mot uhell og sykdom.

Velg en lokal sparebank

*Kontoen blir fryst i 48 timer av sikkerhetshensyn. Du kan fortsatt overføre penger og opprette nye kontoer, men ikke føre penger ut.