Bli kunde uten BankID

Har du pass, men ikke BankID kan du fortsatt bli kunde i Sparebanken Øst

Før utfylling og innsending av skjema forutsettes det at du har vært i banken og registrert passet ditt. Finn nærmeste kontor

Fyll ut og send inn

 • Hva er en PEP?
  • Med politisk eksponert person (PEP) menes fysisk person som:

   1. Innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:
    1. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister.
    2. Medlem av nasjonalforsamling.
    3. Medlem av styrende organ i politisk parti.
    4. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes.
    5. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank.
    6. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang.
    7. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak.
    8. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.

   Nært familiemedlem
   Med nært familiemedlem menes:
   Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

   Kjent medarbeider
   Med kjent medarbeider menes fysisk person som er kjent for å:

   1. Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person (PEP).
   2. Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person (PEP).
   3. Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person (PEP).