Nettbedrift

- en nettbankløsning tilpasset bedrifter

Få full oversikt og kontroll på bedriftens økonomi med nettbedrift.

Logg inn nettbedrift Bestill nettbedrift

Hvorfor nettbedrift?

  • Oppkobling mot regnskapsprogram
  • Flere brukere med mulighet for ulike tilganger
  • Mulighet for dobbel godkjenning
  • Lønningslister
  • Bankavstemning
  • Beløpsgrense er disponibel saldo

Direkte integrasjon av
regnskapsprogrammet med nettbedrift

Med ny løsning for regnskapsgodkjente betalinger, kan betalinger sendes fra regnskapsprogrammet til bank, uten at du må ettergodkjenne i Nettbedrift.

Les mer

Oppkobling mot regnskapsprogram

Nettbedrift kan benyttes som en frittstående løsning, men kan også integreres med bedriftens regnskapsprogram for direkte filoverføring til nettbedrift.

Integrert Nettbedrift muliggjør direkte filoverføring mellom bank og økonomisystem og forenkler (masse)utbetalinger og avstemming ved å automatisere en del av de stegene du ellers må gjøre selv.

Vi tilbyr oppkobling mot alle Visma sine systemer i tillegg til 24SevenOffice, Azets Insight, Duett AS, PowerOffice, Tripletex, Xledger og Zdata.

I nettbedrift oppnevnes én person som administrator. Denne personen får utvidet fullmakt og er den som setter rettigheter for øvrige brukere.

Det må eksistere et kundeforhold mellom bedriften og banken for å kunne bestille nettbedrift.

Bli bedriftskunde

Bestill nettbedrift og oppkobling mot regnskapsprogram