Nettbedrift

- en nettbankløsning tilpasset bedrifter

Få full oversikt og kontroll på bedriftens økonomi med nettbedrift.

Logg inn nettbedrift Bestill nettbedrift

Funksjoner:

 • Kontooversikt
 • Oppkobling til regnskapsprogram
 • Tilknytning til valutakonto
 • Valutakurser
 • Betaling til innland/utland
 • Lønningslister
 • Tilgang til forfallsregister
 • Relasjoner mellom konti for konsern/datterselskap
 • Konti i andre banker
 • Rapportering
 • Bankavstemning
 • Beløpsgrense er disponibel saldo
 • Mulighet for dobbel godkjenning

Oppkobling mot regnskapsprogram

Nettbedrift kan benyttes som en frittstående løsning, men kan også integreres med bedriftens regnskapsprogram (ERP). Transaksjonene overføres til et automatisk forfallsregister. Det er mulig å endre/slette transaksjoner som er oversendt frem til forfallstidspunktet.

Det er støtte for alle Visma sine systemer i tillegg til Tripeltex og 24SevenOffice, flere kommer etterhvert.

Tilganger:

I Nettbedrift oppnevnes én person som administrator. Denne personen får utvidet fullmakt og er den som setter rettigheter for øvrige brukere.

Bestill nettbedrift og oppkobling til regnskapsprogram