Nettbedrift

- en nettbankløsning tilpasset bedrifter

I Nettbedrift oppnevnes en person som administrator. Denne personen får utvidet fullmakt og er den som setter rettigheter for øvrige brukere.

Logg inn nettbedrift

Funksjoner:

 • Flere brukere med mulighet for ulike tilganger
 • Kontooversikt på aktuelle konti
 • Integrasjon med økonomisystemer
 • Tilknytning av valutakonto
 • Kontoinformasjon
 • Overføring mellom egne konti
 • Valutakurser
 • Utbetalinger til innland/utland
 • Lønningslister
 • Tilgang til forfallsregister
 • Historikk/saldo
 • Relasjoner mellom konti for konsern/datterselskap
 • Konti i andre banker/valutakonti
 • Rapportering
 • Bankavstemning
 • Beløpsgrense er disponibel saldo
 • Mulighet for dobbel godkjenning

Nettbedrift kan benyttes som en frittstående løsning, men kan også integreres med bedriftens økonomisystem. Transaksjonene overføres til et automatisk forfallsregister. Det er mulig å endre/slette transaksjoner som er oversendt frem til forfallstidspunktet. For å benytte nettbedrift må det inngås avtale med oss.

Lurer du på om det passer for din bedrift?

Prøv demo

Spørsmål?

Ta kontakt med en av våre kunderådgivere.

Kontakt oss