Nettbedrift

- en nettbankløsning tilpasset bedrifter

Få full oversikt og kontroll på bedriftens økonomi med nettbedrift.

Bestill nettbedrift Logg inn nettbedrift

Hvorfor nettbedrift?

 • Oppkobling mot regnskapsprogram
 • Flere brukere med mulighet for ulike tilganger
 • Mulighet for dobbel godkjenning
 • Lønningslister
 • Bankavstemning
 • Beløpsgrense er disponibel saldo

Direkte integrasjon av
regnskapsprogrammet med nettbedrift

Med løsning for regnskapsgodkjente betalinger, kan betalinger sendes fra regnskapsprogrammet til bank, uten at du må ettergodkjenne i Nettbedrift. Vi tilbyr dette mot de flere system.

Les mer

Oppkobling mot regnskapsprogram

Nettbedrift kan benyttes som en frittstående løsning, men kan også integreres med bedriftens regnskapsprogram for direkte filoverføring til nettbedrift.

Integrert Nettbedrift muliggjør direkte filoverføring mellom bank og økonomisystem og forenkler (masse)utbetalinger og avstemming ved å automatisere en del av de stegene du ellers må gjøre selv.

Vi tilbyr oppkobling mot alle Visma sine systemer i tillegg til 24SevenOffice, Azets Insight, Duett AS, iizy, PowerOffice, Tripletex, Xledger og Zdata.

I nettbedrift oppnevnes én person som administrator. Denne personen får utvidet fullmakt og er den som setter rettigheter for øvrige brukere.

Det må eksistere et kundeforhold mellom bedriften og banken for å kunne bestille nettbedrift.

Bli bedriftskunde

Spørsmål og svar

Hva er frister for transaksjoner i nettbedrift?

Utbetalinger innenlands må være godkjent og ligge i forfallsmappa før kjøringstidspunkt. Kjøringstidspunkter er klokken 0000, 0845, 1000, 1130, 1400

Merk: Kontoregulering mellom konti i egen bank med forfall samme dag blir utført umiddelbart. Det vil si etter at du har godkjent betalingen under Registrerte utbetalinger.

Hvem kan signere på nettbedriftsavtalen?

Signaturberettigede i henhold til Brønnøysundregisteret og den som utpekes som Administrator.

Hvilke nettlesere støttes?

For best mulig opplevelse og sikkerhet anbefaler vi å alltid ha nyeste versjon av nettleseren når du bruker nettbanken eller enttbedrift.

De fleste nettlesere i dag oppdaterer seg selv automatisk, så det er ikke noe man aktivt behøver å tenke så mye på.

På grunn av sikkerhet er det ikke lengre mulig å bruke Internet Explorer 11 (IE 11) i nettbanken eller nettbedrift. Bruk derfor en annen nettleser.

Hvordan administreres nettbedrift?

Alle nettbedriftsavtaler skal ha definert minst én bruker som har rolle som administrator. Vedkommende er blant annet ansvarlig for administrasjon av andre brukere. Det betyr at administrator skal opprette nye brukere og tildele disse de ulike rettighetene på de ulike kontoer. Administrator kan også slette aktive brukere.

Hvordan endre kontorettigheter for brukere?

Administrator på avtalen kan endre brukerrettigheter til seg selv og øvrige brukere. Velg «Administrasjon», Brukere og trykk så på haken på høyre side av navnet til brukeren og velg «Endre».

Følgende rettigheter finnes:
Registrer: Mulig å registrere betalinger fra kontoen
Godkjenn: Har også mulighet for å godkjenne en registrert betaling
Kontoregulering: Tillater å overføre mellom bedriftens kontoer
Lønn: Gir mulighet for å utføre lønnsutbetaling
Filtjenester: Gir mulighet til å utføre filoverføringer
Innsyn: Ser saldo og transaksjoner på konto

 

Hvordan får vi bankavstemming i nettbedrift?

Denne tjenesten forutsetter at du har integrert nettbedriftavtale i Sparebanken Øst. Når tjenesten er aktiv, vil det fremkomme et menyvalg under «Kontoinfo» som heter «Bankavstemming». Før tjenesten kan benyttes første gang, må du lage et filoppsett («administrasjon» og «oppsett filoverføring»). Det vil si at du må bestemme og opprette dokumentet som skal inneholde bankavstemmingsinformasjon.

Deretter bestiller du bankavstemmingsfil under «Kontoinfo» for en eller flere konti på avtalen.

Hvordan fungerer det med betaling i nettbedrift?

Når du skal betale innenlands, kan du velge om du vil betale til én eller flere. Husk at betalingen må godkjennes før betalingen blir utført.

Hvordan kan vi bytte Administrator av nettbedrift

Hvis administrator skal endres må ny avtale med banken signeres for hovedkunde. Send en e-post til bmkundesenter@oest.no for å få hjelp til dette.

Hvordan kan vi tilknytte flere foretak i eksisterende nettbedrift avtale?

Ta kontakt med bmkundesenter@oest.no som lager avtale og sender for signering. Når avtalen er mottatt i signert stand blir foretaket tilknyttet.

Hvordan lager jeg lønnslister i nettbedrift?

Opprett en lønnsliste der du først legger inn navn på lønningslisten, fra-konto og betalingsdato. Velg så Legg til ny mottaker for å registrere den enkelte lønnsmottaker i listen. Legg inn beløp den enkelte skal motta i lønn.

Trykk så på knappen Lagre og utfør når du er klar til å utbetale lønn .  Utbetalingene blir registrert og må godkjennes fra Betalinger til godkjenning.

Hvordan legge til ny bruker i nettbedrift
 1. Administrator av nettbedrift registrerer den nye brukeren fra valget «Administrasjon»
 2. Administrator sender beskjed fra nettbedrift fra menyvalget «Meldinger» om at ny bruker er registrert.
 3. Når banken mottar beskjed om at ny bruker er registrert aktiveres bruker. Dersom ny bruker allerede er kunde i banken med utgått legitimasjon må banken innhente oppdatert legitimasjon før bruker aktiveres.
 4. Banken gir beskjed om at bruker er aktivert
 5. Administrator setter rettigheter for den nye brukeren

Pris belastes i henhold til prisliste.

Hvordan legger jeg opp faste oppdrag?

Det kan legges opp faste oppdrag både for betaling og overføring. Du får opp et nytt valg i forbindelse med betalingsdato.

Du kan nå velge betalingsdato før eller etter helg/helligdag. Når du godkjenner avtalen for det faste oppdraget er alle fremtidige betalinger på avtalen godkjent, og du slipper å godkjenne hvert forfall for seg.

Ved sletting eller endring av et fast oppdrag blir alle fremtidige betalinger fra oppdraget også slettet/endret automatisk

Hvordan sende sikker melding i nettbedrift?

Du kan sende sikker e-post i nettbedriften ved å gå inn på Meldinger.

Kan regnskapsprogrammet kobles sammen med nettbedrift?

Ja, vi tilbyr direkte integrasjon av regnskapsprogrammet med nettbedrift.

Med løsning for regnskapsgodkjente betalinger, kan betalinger sendes fra regnskapsprogrammet til bank, uten at du må ettergodkjenne i Nettbedrift. Vi tilbyr dette mot de flere system: Azets Insight, Duett AS, Fiken, iizy, PowerOffice, Tripletex, Xledger og Zdata.

Les mer om integrasjon av regnskapsprogrammer og bestill

 

Kan vi kopiere over mottakerregister/leverandørregister fra nettbank til nettbedrift?

Dette er ikke mulig, siden det er forskjellig format på disse to registrene. Mottakerregisteret må «bygges» på nytt i nettbedrift.  Enten ved å legge mottaker til registeret når det utføres enkeltbetalinger, eller ved å legge «manuelt» til leverandørregisteret via hovedmeny Administrasjon

Kan vi motta eFaktura i nettbedrift?

Nei, dette er et privatkunde produkt. Vi anbefaler at du mottar EHF-faktura til regnskapssystem og har Nettbedrift oppkoblet mot regnskapssystem.

Vi har sendt inn en lønnsfil for første gang, men finner den ikke under registrerte betalinger. Hva er feil?

For å kunne sende en fil må Administrator gi brukeren rettigheter til «lese og registrer» samt «filoverføring». Dette gjøres under «Administrasjon» – «Brukere» og «Kontorettigheter». Hvis rettigheter var satt kan filen være avvist og finnes under «ikke utførte betalinger».