Nettbedrift

- en nettbankløsning tilpasset bedrifter

Få full oversikt og kontroll på bedriftens økonomi med nettbank for bedrifter.

Logg inn nettbedrift

Funksjoner:

 • Flere brukere med mulighet for ulike tilganger
 • Kontooversikt på aktuelle konti
 • Integrasjon med økonomisystemer
 • Tilknytning av valutakonto
 • Kontoinformasjon
 • Overføring mellom egne konti
 • Valutakurser
 • Utbetalinger til innland/utland
 • Lønningslister
 • Tilgang til forfallsregister
 • Historikk/saldo
 • Relasjoner mellom konti for konsern/datterselskap
 • Konti i andre banker/valutakonti
 • Rapportering
 • Bankavstemning
 • Beløpsgrense er disponibel saldo
 • Mulighet for dobbel godkjenning

Nettbedrift kan benyttes som en frittstående løsning, men kan også integreres med bedriftens økonomisystem. Transaksjonene overføres til et automatisk forfallsregister. Det er mulig å endre/slette transaksjoner som er oversendt frem til forfallstidspunktet. For å benytte nettbedrift må det inngås avtale med oss.

Tilganger:

I Nettbedrift oppnevnes en person som administrator. Denne personen får utvidet fullmakt og er den som setter rettigheter for øvrige brukere.

Lurer du på om det passer for din bedrift?

Prøv demo

Spørsmål?

Ta kontakt med en av våre kunderådgivere.

Kontakt oss