Reiseforsikring

År etter år viser undersøkelser at vi har svært fornøyde kunder
  • Terningkast seks (Norsk Familieøkonomi 2022)
  • Gratis legetime via mobilen
  • Markedets beste reisevilkår
  • Best på skadeoppgjør i 2023 (EPSI Rating)
  • Helt fra 2011 har Frende ligget i toppen på bransjemåler EPSI Rating sin årlige kundeundersøkelse innen forsikring

Kjøp reiseforsikring Bli kontaktet om forsikring

Når gjelder reiseforsikringen?

Reiseforsikringen gjelder for reiser i hele verden, fra du reiser hjemmefra, og når du er på reise i inntil 75 dager. Hele året, hele døgnet, for ektefeller, samboer, barn, barnebarn, oldebarn og fosterbarn. Barn under 21 år dekkes såfremt de er medlem av Folketrygden og har folkeregistrert adresse i Norge.

Hva dekkes av forsikringen?

Reiseforsikringen har ubegrenset forsikringssum for medisinsk behandling, evakuering og hjemtransport. Mistet bagasje dekkes av reiseforsikringen med en ubegrenset forsikringssum, mens forsinket bagasje dekkes inntil 6.000 kroner per person. Det er ingen egenandel knyttet til forsikringen dersom uhellet skulle være ute. Bekjempelse av kakerlakker og veggdyr som blir med i bagasjen hjem dekkes også.

Hvem dekkes av forsikringen?

Har du familiereiseforsikring i Frende er barn dekket til de er 21 år, uansett hvem de reiser med, også når de reiser alene. Hvis du har barnebarn eller oldebarn er de også omfattet av familiereiseforsikringen når dere reiser sammen.
Vilkår Frende Reiseforsikring

Noen av fordelene med Frende reiseforsikring

  • Gratis legetime via mobilen
  • Avbestilling av reiser
  • Trygt skadeoppgjør
  • Samle forsikringene på ett sted