Depositumskonto

Skal du leie ut bolig, er det vanlig å kreve et depositum som sikkerhet for både utleier og leier av boligen.

Hos oss kan du som utleier raskt og enkelt bestille en depositumskonto i nettbanken.

Logg inn og opprett depositumskonto

Dette må du ha klart

 • Signert leiekontrakt på PC (må lastes inn ved opprettelse)
 • Adressen til utleieenheten
 • Navn, fødselsnummer, e-post og mobilnummer til leietaker
 • Utleier (altså den som oppretter depositumskontoen) må være kunde i banken og ha tilgang til nettbank
 • Både utleier og leietaker må ha BankID

Greit å vite

 • Leietaker må være over 18 år
 • Leietaker eier kontoen og får rentene
 • Konto er sperret slik at verken utleier eller leietaker kan ta ut pengene alene
 • Utleier oppretter konto i nettbanken under menyvalget «Åpne konto»
 • Leietaker signerer med link i tilsendt e-post
 • Pris for opprettelse av depositumskonto

Avslutte depositumskonto

 • Utleier kan frigi depositumskontoen i sin nettbank
 • Beløpet på kontoen blir da disponibelt for leietaker
 • Leietakeren kan be om at kontoen endres til ønsket kontotype eller avslutte kontoen etter frigivelse