Brukskontoer

Konto til bruk i hverdagen

En brukskonto er ofte der du mottar lønn, stipend osv. Registrer kontoen på Vipps så venner kan sende deg penger. Tilknytt ett bankkort og bruk det i butikker og på nett.

Med BankID kan du enkelt registrere deg som kunde.

 Åpne konto* Bli kunde

*for eksisterende kunder

I nettbanken kan du bestille kort og åpne flere kontoer. Du kan også endre navn til for eksempel faste regninger.

Spørsmål og svar

Er PSD2/Open banking trygt?

Ja, ingenting skjer automatisk og du må også gi din fullmakt til de forskjellige betalingsforetakene for at de skal kunne gjennomføre betalinger og/eller samle informasjon fra bankene.

Før du inngår slike avaler er det viktig for deg som kunde å sette deg inn i hvem du gir fullmakt til, og hva du gir foretaket fullmakt til å gjøre på dine vegne.

Du kan se og trekke samtykkene du har gitt til andre banker eller betalingsforetak i nett- og mobilbanken. Samtykke går ut etter 90 dager, uavhengig om de blir brukt eller ikke som en ekstra sikkerhetsmekanisme.

Hva betyr PSD2 for deg?

Endringene gir deg rett til å gi andre foretak tilgang i din bank for å utføre tjenester på dine vegne. Det er to typer tjenester disse foretakene kan utføre:

  • Gjennomføre betalinger
  • Samle informasjon som saldo og transaksjoner

Som kunde vil du kunne samle kontoer og kort fra andre banker i din nett- og mobilbank.  Du vil også oppleve at du må signere flere betalinger enn tidligere for eksempel eFaktura og all netthandel innenfor EU-land.

Hva er formålet med PSD2?

Formålet med PSD2 er å skape økt konkurranse og innovasjon innen banknæringen  og gi deg som kunde større valgfrihet og tilgang til flere tjenester. PSD2 gir muligheten for en tredjepartsleverandør å få tilgang til kundedata gjennom åpne APIer. En tredjepartsleverandør, som ikke nødvendigvis er en bank, kan dermed tilby nye applikasjoner og tjenester til kunden.

Det andre viktige formålet med PSD2 regelverket er å gjøre betalinger sikrere. Det skjer blant annet gjennom innføringen av sterk autentisering fra 31.12.2020.

Hva er primærkonto?

Primærkonto er kontoen som automatisk foreslås som belastningskonto i nett- og mobilbanken. For å endre denne må du velge «Innstillinger» og «Kontonavn». Kryss av for «Primærkonto» for den kontoen du ønsker.

Hva er PSD2?

PSD2 er EUs direktiv som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS omfatter dette også Norge. I Norge trådte direktivet i kraft 14. september 2019.

Hvem kontakter jeg for spørsmål om Open Banking og PSD2?

Hvis du er en tredjepartsaktør får du tilgang til PSD2-portalen i linken under. Skulle du lure på noe kan du ta kontakt med Sparebanken Øst via kontaktskjema på den siden.

Er du kunde kan du kontakte Sparebanken Øst fra nett- eller mobilbanken med «Send sikker melding».

PSD2-portale

Hvilke kontoer kan jeg opprette selv?

I nettbanken kan kunder opprette brukskonto og sparekonto uten spesielle restriksjoner som varsel på uttak og antall uttak i året.

Opprett konto i nettbanken

Hvilke kontoer kan vises i en annen bank?

Kontoer uten begrensinger kan vises i andre banker. Typisk er dette brukskontoer. Sparekontoer med begrensinger på antall uttak kan ikke vises hos andre banker.

Hvor kan jeg se samtykker jeg har gitt til andre banker og betalingsforetak?

I nett- og mobilbanken kan du finne samtykkene du har gitt til andre banker under menypunktet «Kontoer fra andre banker».

Hvordan åpne en depositumskonto?

Depositumskonto kan du du enkelt åpne selv i nettbanken. Du velger Åpne ny konto under Kontoer og lån i menyen. Velg Depositumskonto.

For å få gjennomført bestillingen må du ha leietakers navn, fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse tilgjengelig. I tillegg må du ha utleieenhetens adresse, samt en PDF-kopi av den signerte leiekontrakten. Når du har signert med BankID får leietaker melding med instruksjoner om signering.

Det er greit å vite at det er utleier som må opprette kontoen, mens det er leietaker som blir kontoeier, og dermed får renteinntektene. Både utleier og leietaker disponerer kontoen i fellesskap.

Åpne ny konto

Hvordan åpne en konto?

Du kan selv opprette inntil seks kontoer i nett- og mobilbanken. I menyen velger du ”Åpne konto” under menypunktet «Kontoer».

Hvis valget ikke er tilgjengelig eller du av andre årsaker ikke får opprettet konto send en henvendelse med «Sikker melding» fra nettbanken.

Åpne konto

Hvordan avslutter jeg en depositumskonto?

Når leieforholdet opphører kan utleier gå inn i nettbanken og frigi depositumskontoen.

I kontooversikten åpner du detaljer for kontoen og velger «Frigi».

Kontooversikt i nettbanken

Hvordan avslutter jeg en konto?

Logg deg inn i nett- eller mobilbanken og send melding om hvilke(n) konto(er) som skal avsluttes. Dersom du har ett bankkort på en konto som skal avsluttes, må du makulere kortet eller sende det til Sparebanken Øst før kontoen kan slettes. I meldingen må du oppgi kontonummer som du ønsker eventuelt restbeløp og renter overført til.

Send sikker melding i nettbanken

Hvordan bekrefte at en betaling er lagt til forfall hos annen bank?

Du kan ikke se betalinger som lagt inn hos andre banker før de er utførte. I»Forfallsmappen» ser du kun betalinger til forfall i egen bank.

Hvordan bli disponent på en konto?

For å bli disponent må kontoeier opprette en disposisjonsfullmakt gjennom å sende sikker e-post fra nettbanken, gi opplysninger om disponent, hvilke kontoer det gjelder og signere avtalen elektronisk. Dersom disponent ikke allerede er kunde, må et kundeforhold opprettes og legitimasjon fremvises.
Det er også mulig å opprette disposisjonsfullmakt ved et av våre kontoer. Når disposisjonsfullmakten er signert og registrert i banken, vil disponent få tilgang til konto.

Hvordan gi tredjepart tilgang til å gjennomføre beløpskontroll?

Ved å gi en tredjepart tilgang til å gjennomføre beløpskontroll kan tredjepart sjekke om et beløp er mulig å belaste kontoen. Tredjepart vil kun få et ja/nei svar fra banken. Du kan når som helst trekke tilbake tilganger du har gitt.

Søk etter tredjepart

Hvordan hjelpe med å betale regninger?

Om du ønsker å hjelpe en person med å betale regninger og overføre penger, kan kontoeier gi deg disposisjonsfullmakt. Det er kontoeier som oppretter en disposisjonsfullmakt via banken og disponenten bruker sin egen BankID og nettbank for å utføre oppgaver på vegne av kontoeier. Hvilke kontoer disponenten har tilgang til er synlige og håndteres i disponentens egen nettbank.

Hvordan kan jeg lage navn på kontoene mine i nettbanken?

For å endre navn på kontoene dine velger du Innstillinger i menyen, deretter Kontoinnstillinger.

Hvordan kan jeg legge til konto fra andre banker?

Du må gi ditt samtykke til å hente inn konto fra andre banker.

Sånn gjør du det:

  1. Logg inn i nettbank eller mobilbank
  2. Trykk på menypunktet «Kontoer fra andre banker» under «Kontoer og lån»
  3. Velg «Legg til eller fjern kontoer»
  4. Skriv inn navnet på banken du ønsker å hente konto fra og trykk «Neste»
  5. Gi samtykke til at banken kan innhente informasjon ved å trykke «Godta og gå til neste»
  6. Signer
  7. Kontoene dine vil nå bli synlig i kontooversikten din. Har du lagt til kredittkort fra en annen bank, vil du se den i kortoversikten.

I noen banker kan du velge hvilke kontoer du vil hente inn.

Kontoer fra andre banker

Hvordan ser man en konto man disponerer?

I «Min oversikt» i nettbanken vil du finne oversikt over hvilke kontoer du disponerer.

Hvorfor får jeg ikke hentet inn konto i annen bank?

Hvis du har en konto i annen bank som du ikke får hentet inn i nett- eller mobilbanken kan det skyldes at det er en konto med begrensinger. For eksempel sparekontoer kan ha begrensinger på antall uttak.

Du kontakte banken hvor konto tilhører og spørre om den type konto er gjort tilgjengelig for visning i andre banker.

Hvorfor får jeg opp varsel i mobilbanken om at jeg kan logge inn i mobilbanken «på eget ansvar» eller appen avslutter uten at jeg kommer inn?

PSD2-direktivet stiller krav til sikring av applikasjoner slik som mobilbankappen. Der er derfor installert en ny sikkerhetsfunksjon for mobilbanken.

Formålet er å redusere risiko for misbruk av mobilbanken, og er en ekstra beskyttelse utover det som allerede finnes.

Du kan oppleve at mobilbanken stenger deg ute dersom du ikke gjør tiltak for at den skal fungere. Følg anvisningene dialogboksen gir for å kunne benytte mobilbanken videre.

Hvorfor får jeg opp varsel om at jeg må bytte tastatur for at mobilbanken skal fungere?

Tastaturet du bruker er ukjent for mobilbankappen og er derfor ansett som en sikkerhetsrisiko. Du må endre tastatur i mobilens innstillinger for å bruke mobilbanken.

Kan andre disponere kontoen min?

Ja, kontoeier kan oppnevne én eller flere disponenter gjennom en disposisjonsfullmakt. Send sikker e-post fra nettbanken og gi opplysninger om disponent og hvilken konto det gjelder. Disponent må også være kunde i banken.

Kan nye kunder åpne konto med en gang?

Du kan åpne flere kontoer og overføre penger til dine nye kontoer med en gang. Men kontoen er fryst, det vil si at du ikke kan overføre penger ut før etter 48 timer.

Det er fordi det foretas en ekstra kontroll internt.

Hvis det tar lengre tid eller du har andre spørsmål kan du kontakte banken via «Sikker melding» i nett- og mobilbanken.

Send sikker melding

Må leietaker være kunde for å få depositumskonto?

Ja. Hvis leietaker ikke er kunde fra før, opprettes kundeforholdet i forbindelse med at depositumskontoen bestilles. Leietaker behøver ikke å ha andre kontoer eller produkter.

Bli kunde