Direkte integrasjon av
regnskapsprogrammet med banken

Nå slipper du å ettergodkjenne betalinger i Nettbedrift

Hva er nettbedrift?

Nettbedrift er en nettbankløsning tilpasset bedrifter. Løsningen passer for både små og store bedrifter, lag og foreninger. Her får du en helhetlig oversikt over alle bedriftens kontoer og lån, samtidig er det en kanal for sikker kommunikasjon mellom bedriften og bank. Det oppnevnes en administrator i nettbedriften som kan sette rettigheter for øvrige brukere. Nettbedrift kan integreres med bedriftens regnskapsprogram.

Hvorfor direkte integrasjon med nettbedrift?

Vi anbefaler at nettbedrift kobles opp mot regnskapsprogram for direkte integrasjon. Med direkte integrasjon kan utbetalinger og avstemming sendes som datafiler mellom regnskapsprogram og bank. Denne integrerte løsningen forenkler utbetalinger og avstemning ved å automatisere flyten mellom bank og regnskap. Løsningen er trygg og effektiv! Din bedrift får god oversikt over betalinger til forfall.

Hvordan opprette direkte integrasjon

De fleste regnskapsprogram kan kobles til Sparebanken Øst nettbedrift. Når bestillingen er utfylt sender banken avtale for signering. Du velger selv om du ønsker å sette opp for både inn- og utbetalinger.

Se integrerte regnskapsprogram og bestill nettbedrift

Direkte integrasjon uten ettergodkjenning

Med regnskapsgodkjente betalinger, kan betalinger sendes fra regnskapsprogrammet til bank, uten at du må ettergodkjenne i Nettbedrift. Vi tilbyr oppkobling mot alle Visma sine systemer i tillegg til 24SevenOffice, Azets Insight, Duett AS, Fiken, iizy, PowerOffice, Tripletex, Xledger og Zdata.

Med denne tjenesten kan filer sendes direkte fra regnskapsprogrammet til bank, uten at du må logge deg inn i nettbedrift for å ettergodkjenne betalingene.

Hva må du forberede

  1. Ditt regnskapssystem må tilby regnskapsgodkjente betalinger mot Sparebanken Øst.
  2. Du må ha Nettbedrift i banken som er koblet opp mot regnskapssystem. Bestill nettbedrift her
  3. Du må sørge for at de som godkjenner betalinger er brukere og gitt nødvendige rettigheter både i regnskapssystemet og Nettbedrift.

Andre typer filoverføring er avviklet

Grunnet krav fra myndighetene med hensyn til krav for antihvitvask har banken avviklet andre typer filoverføring som;

  • Tjenesten Fremmedmerking som gjelder belastning av våre kunders kontoer fra nettbank i annen bank
  • Tjeneste Direkte Remittering filoverføring via Nets

Med Nettbedrift som er direkte integrert mot regnskapsprogram får du en enkel og trygg erstatning for disse produktene.

Bestill Nettbedrift

Kontakt oss

Har du spørsmål kontakt kundesenter for bedrifter på bmkundesenter@oest.no eller telefon 40 03 33 90.