Investor relations – Sparebanken Øst Boligkreditt

Stiftet (established) 14. april 2009.

Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst og et finansieringsforetak etablert med tanke på utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet ble etablert med bakgrunn i det siste års utvikling i det norske og det internasjonale kapitalmarkedet og vil, gjennom sin deltakelse i markedet, være en viktig aktør for å sikre konsernet en langsiktig og gunstig finansiering i årene som kommer.

Sparebanken Øst Boligkreditt AS is a fully owned special bank subsidiary of Sparebanken Øst, established under the Norwegian Covered Bonds Legislation. Sparebanken Øst Boligkreditt was established on April 14th 2009 with the sole purpose of issuing covered bonds backed by mortgages acquired from the owner. The company has no employees.

Contact:
Vegard Kvamme, CEO, +4797700370, vegard.kvamme@oest.no
Nyttig informasjon:

LEI: 5967007LIEEXZX4ZLK67
Foretaksnummer: 993 997 889