Regnskapsrapporter

Regnskapsrapporter for Sparebanken Øst Boligkreditt AS. Financial reports Boligkreditt.

Rapporter (PDF)

2024

2. kvartalsrapport 2024
1. kvartalsrapport 2024

2023

Årsrapport 2023 (pdf) | Årsrapport SPØB 2023 (xhtml) | Annual Report 2023
4. kvartalsrapport 2023
3. kvartalsrapport 2023
2. kvartalsrapport 2023
1. kvartalsrapport 2023

2022

Årsrapport 2022
4. kvartalsrapport 2022
3. kvartalsrapport 2022
2. kvartalsrapport 2022
1. kvartalsrapport 2022

2021

Årsrapport 2021 | Annual Report 2021
3. kvartalsrapport 2021
2. kvartalsrapport 2021
1. kvartalsrapport 2021

2020

Årsrapport 2020 | Annual Report 2020
3. kvartalsrapport 2020
2. kvartalsrapport 2020
1. kvartalsrapport 2020

2019

Årsrapport 2019 | Annual Report 2019
3. kvartalsrapport 2019
2. kvartalsrapport 2019
1. kvartalsrapport 2019

2018

Årsrapport 2018 | Annual Report 2018
3. kvartalsrapport 2018
2. kvartalsrapport 2018
1. kvartalsrapport 2018

2017

Årsrapport 2017 | Annual Report 2017
4. kvartalsrapport 2017
3. kvartalsrapport 2017
2. kvartalsrapport 2017
1. kvartalsrapport 2017

2016

Årsrapport 2016 | Annual Report 2016
4. kvartalsrapport 2016
3. kvartalsrapport 2016
2. kvartalsrapport 2016
1. kvartalsrapport 2016

2015

Årsrapport 2015
4. kvartalsrapport 2015 | |Quarterly Report Q4 2015
3. kvartalsrapport 2015
2. kvartalsrapport 2015
1. kvartalsrapport 2015

2014

Årsrapport 2014 | Quarterly Report Q4 2014
3. kvartalsrapport 2014 | Quaterly Report Q3 2014
2. kvartalsrapport 2014 | Quaterly Report Q2 2014
1. kvartalsrapport 2014 | Quaterly Report Q1 2014

2013

Årsrapport 2013 | Annual Report 2013
3. kvartalsrapport 2013
2. kvartalsrapport 2013
1. kvartalsrapport 2013

2012

Årsrapport 2012
3. kvartalsrapport 2012
2. kvartalsrapport 2012
1. kvartalsrapport 2012

2011

Årsrapport 2011
3. kvartalsrapport 2011
2. kvartalsrapport 2011