Låneavtaler

Låneavtaler og lånebeskrivelser på obligasjonslån som er utstedt av Sparebanken Øst.
Låneavtaler
Sparebanken Øst 23/33 FRN SUB NO0012990664
Sparebanken Øst 23/30 FRN SNP NO0013027912
Sparebanken Øst 23/28 4,88 % NO0012918160
Sparebanken Øst Fondsobligasjon 2023 – NO0012943754
Sparebanken Øst Sub 22/33 – 0012779489
Sparebanken Øst 22/28 – 0012434358
Sparebanken Øst 22/29 – 0012561655
Sparebanken Øst 21/28 – 0010939770
Sparebanken Øst SNP 21/27 – 0010941156
Sparebanken Øst 19/24 – 0010869266
Sparebanken Øst Fondsobl. 2019 – 001085920.0
Sparebanken Øst 19/26 – 0010860513
Sparebanken Øst 18/23 – 001082514.4
Sparebanken Øst 15/25 – 0010746548
Sparebanken Øst 14/24 – 001 070026.3