Pilar 3

Kapitaldekningsregelverket stiller blant annet krav om offentliggjøring av informasjon om risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold.

Dette dokumentet oppfyller Sparebanken Østs informasjonsplikt etter dette regelverket.

Pilar 3 – 2023

Pilar 3 – 2022

Pilar 3 – 2021

Pilar 3 – 2020

Pilar 3 – 2019

Pilar 3 – 2018

Pilar 3 – 2017

Pilar 3 –  2016

Pilar 3 – 2015

Pilar 3 – 2014

Pilar 3 – 2013

Pilar 3 – 2012