Din egen pensjonskonto

Her får du alt på ett sted og det blir enkelt å tilpasse pensjonssparingen i forhold til eget behov

For de aller fleste er pensjon og pensjonssparing et vanskelig tema. Nå skal det imidlertid bli enklere for deg å se hva pensjonssparing egentlig handler om og hvordan det påvirker deg og din økonomi som pensjonist. Det skjer ved at du fra 1. februar får din egen pensjonskonto (EPK).

Kort sagt betyr det at du vil få all informasjon om pensjonen din på ett og samme sted og at du til enhver tid kan se utviklingen på kontoen din, og hva du vil ha å rutte med som pensjonist.

Hva er en pensjonskonto?

All innskuddspensjon som er spart for deg gjennom din nåværende arbeidsgiver vil bli slått sammen med oppspart innskuddspensjon fra dine tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis). Dermed vil du få en konto med oversikt over all innskuddspensjon på ett og samme sted.

Pensjonskontoen opprettes automatisk i det selskapet din nåværende arbeidsgiver bruker til pensjonssparing. Det er ingenting du trenger å foreta deg. Hvis du ikke vil at dette gjøres, står du fritt til å velge en annen pensjonsleverandør. For de aller fleste vil det lønne seg å samle innskuddspensjonene i en konto, men du har også muligheten til reservere deg mot det og heller spare på egenhånd.

Hva betyr det for deg?

De færreste vet at de kan påvirke pensjonen sin selv. Dette skal egen pensjonskonto gjøre noe med. Med egen pensjonskonto kan du selv, meget enkelt, velge risiko på investeringsvalget og se hvilket utslag det vil ha på pensjonen din. En egen pensjonskonto har blant annet følgende fordeler;

  • Alle pensjonsavtalene din samlet på ett sted vil gi deg bedre oversikt over oppsparte midler
  • Én leverandør betyr færre gebyrer og mer penger på pensjonskontoen
  • Mulighet til å tilpasse investeringsvalg og risikoprofil og se hvordan det vil påvirke pensjonen din
  • Du kan følge med på utviklingen av pensjonskontoen din og tilpasse egen sparing utover det arbeidsgiver sparer for deg
  •  Pensjonskontoen følger deg når du bytter arbeidsgiver

Når vil jeg kunne se pensjonskontoen?

Pensjonskontoen opprettes 1. februar i det selskapet din arbeidsgiver har valgt.

Fra 1. februar til 30. april kan du reservere deg mot at pensjonskapitalbevisene flyttes til en egen pensjonskonto.

Fra 1. mai til 31. desember vil pensjonskapitalbevisene dine bli samlet på din egen pensjonskonto.

Merk at pensjonskontoen kun gjelder for innskuddspensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. IPS-sparing som er opprettet etter 2017, eventuell ytelsespensjon, offentlig tjenestepensjon, fripoliser med investeringsvalg, pensjonsbevis og privat pensjonssparing blir værende der de er i dag og samles ikke i egen pensjonskonto.

Når din pensjonskonto er opprettet vil du få beskjed fra din pensjonsleverandør.

Stortinget vedtok denne ordningen i 2019, og resultatet av ordningen er samlet i «Forskrift om overgangsregler til lov om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)». Denne Forskriften ble gjort gjeldende fra 1. januar 2021 og finnes i sin helhet på lovdata.no