Oppgraderingslån for næringseiendom

Sparebanken Øst tilbyr lån til rehabilitering og energieffektivisering av eksisterende næringsbygg

 Ved å investere i energitiltak, kan du ikke bare redusere miljøpåvirkningen, men også dra nytte av gunstige betingelser. Det er mange fordeler med oppgraderingslån for næringseiendom.

 • Bankens beste betingelser
 • Lavere etableringsomkostninger
 • Lån inntil 75 % av byggets verdi
 • Reduserte termingebyr

Snakk med oss om oppgraderingslån

Hva er oppgraderingslån for næringseiendom?

Oppgraderingslån for næringseiendom er et spesialtilpasset oppgraderingslån for bedrifter som ønsker å gjennomføre energieffektive tiltak på sine næringseiendommer. Dette gjelder for rehabilitering av bygg, samt enkeltstående tiltak, slik som solceller, etterisolering, varmepumpe, utskiftning av vinduer og andre tiltak som bidrar til en gitt energiforbedring. 

Hvorfor gjøre energitiltak på eksisterende bygg: 

 • Reduserer driftskostnader og strømforbruk
 • Økt attraktivitet for leietakere
 • Bedre lånebetingelser enn tilsvarende lån (ikke grønne lån)

Bærekraftige bygninger reduserer drifts- og oppgraderingskostnader samtidig som de øker leietakernes og investorenes betalingsvilje. Dette resulterer i en høyere verdi sammenlignet med tilsvarende bygg uten de samme kvalitetene. Ved å velge grønne bygg, tar aktører i eiendomsbransjen ikke bare et miljøvennlig steg, men sikrer også økonomisk bærekraft og attraktivitet for fremtidige finansielle støtteordninger.

Hvilke krav stilles for oppgraderingslån:

Tiltaket må på forhånd beregnes til å gi ett av disse alternativene:

 • Forbedring på minst 30 % reduksjon i energibehov etter oppgradering.
 • Forbedring på to energikarakterer. Forbedringen må være dokumentert ved energiattest (eller dokumentert energiforbruk fra tredjepart) før og etter.
 • BREEAM-NOR In-Use sertifisering (minimum Very good)
 • Svanemerket bygg
 • Minimum energiklasse D etter tiltak.

Snakk med oss om oppgraderingslån

Grønt lån til rehabilitert eiendom

Når rehabilitering fra oppgraderingslån for næringsbygg er gjennomført, konverteres ditt lån til grønt lån til rehabilitert eiendom.

Grønt lån til rehabilitert bygg gis kun på næringseiendom banken allerede finansierer/har pant i.

Har du et byggeprosjekt du
trenger finansering til?

Vi tar gjerne en prat med deg.

Kontakt oss

6. februar 2024
Bedrift

Grønt næringslån – for nyere næringsbygg

Grønt næringslån er rettet mot nyere næringseiendom og byggeprosjekter som bidrar til bærekraftig utviklingen innenfor byggebransjen. Et finansieringsalternativ som gir ekstra gunstige betingelser dersom bedriftens bygg eller prosjekt oppfyller gitte miljøkrav.

Les mer
15. juni 2023
Bedrift

Viktig om energimerking av bygg

EU har et mål om at alle bygg skal være nullutslipp innen 2050. De jobber nå med nye krav til energimerking av bygg som man antar vil treffe Norge etter hvert, selv om det er usikkerhet rundt når og hvordan. Men hva betyr energimerking av bygg og hvorfor bør bedrifter gjøre dette?

Svaret får du her