Støtte er gitt til

Små og store prosjekter, lag og foreninger innen kultur, idrett og humanitære formål. Gjennom vår gaveordning har de fått økonomisk hjelp til å realisere sine drømmer og skape aktivitet i sitt nærmiljø.

Kjenner du noen?

Kjenner DU til et lag eller en forening i ditt nærmiljø som har behov for litt ekstra støtte? Send dem et tips!

Har du spørsmål vedrørende Spire, kan du sende en e-post til gaver@oest.no.

Del på facebook

23. januar 2019

#østgirtilbake

Hvert år gir Sparebanken Øst millioner av kroner tilbake til lokalsamfunnet. Vi støtter små og store prosjekter med midler fra vårt samfunnsutbytte!

Følg drømmene dine og søk støtte!

 

#østgirtilbake