Søk penger fra gavefondet Spire

Vårt ønske er å bidra til at samfunnet rundt oss utvikles og blir enda mer levende og aktivt for alle de som bor der.

Vi oppfordrer dermed lag, foreninger og stiftelser til å søke om støtte til å realisere planer dere selv ikke har midler til å gjennomføre. Vi kan bidra med penger til talentutvikling, anlegg, utstyr og annet som skal til for at barn og unge skal kunne utfolde seg og ha det gøy. Enten det er innen idrett, kultur eller humanitært arbeid.

Søknadsfristene er 1. mai og 1. november

Dere kan sende én søknad, og kan få støtte en gang per år. Det gis ikke støtte til private prosjekter, offentlig virksomhet, FAU eller kommersielle selskap.

Støtte kan gis til:

Ideelle lag, foreninger, stiftelser

Tiltak rettet mot barn og ungdom

Prosjekter av allmenn interesse

Anlegg, utstyr og aktiviteter

Søk støtte

 
 

Spørsmål og svar

Hva kan jeg søke Spire-støtte til?
 • Tiltak rettet mot barn og ungdom
 • Prosjekter av allmenn interesse
 • Anlegg og utstyr
 • Lag/foreninger må prioritere sine ønsker og sende inn én søknad
Hvem får ikke Spire-støtte?
 • Private prosjekter
 • Offentlig virksomhet
 • Kommersielle selskaper
Hvem kan søke Spire?
 • Ideelle lag og foreninger som sogner til områder der Sparebanken Øst har kontor
 • Søker må være kunde/ønske å bli kunde i Sparebanken Øst
Hvordan vet jeg at søknaden min har kommet frem?
 • Du vil motta en automatisk bekreftelse til den e-postadressen som du har oppgitt i søknadsskjemaet
 • Hvis du ikke mottar bekreftelse, sjekk din søppelpost (spam)
 • Har du ikke fått bekreftelse, kan du sende en e-post til gaver@oest.no
Hvorfor gir Sparebanken Øst bort pengegaver?

Gjennom snart 200 år har sparebankene i Norge delt av sitt overskudd for å stimulere til engasjement og utvikling i lokalområdet sitt. Sparebanken Øst viderefører tradisjonen med å ta samfunnsansvar og av å være opptatt av hva som skjer i regionen vår. Gjennom gavefondet Spire bidrar vi årlig med flere titalls millioner kroner til små og store prosjekt og tiltak. Fortrinnsvis for barn og unge, men også tiltak som kommer allmennheten til gode kan få støtte.

Når får jeg svar på Spire-søknaden?
 • Tildelingsliste offentliggjøres på nettsiden
 • Søkere som får tildeling i første runde, får svar innen 1. juli
 • Søkere som får tildeling i andre runde, får svar innen 1. februar
 • Søker som ikke blir tildelt midler, får ingen videre beskjed om dette
 • Det gis ingen begrunnelse for tildelinger som gjøres
Når kan jeg søke Spire-støtte?

Søknader kan sendes hele året, men behandles primært i forbindelse med søknadsfrister gitt under www.oest.no/gaver/spire

Kjenner du noen?

Kjenner DU til et lag eller en forening i ditt nærmiljø som har behov for litt ekstra støtte? Send dem et tips!

Har du spørsmål vedrørende Spire, kan du sende en e-post til gaver@oest.no.

Del på facebook

Les mer om nærmiljøtiltak som har fått støtte

I serien #DagensSPIRE gir vi deg innblikk i prosjekter som har fått støtte fra Gavefondet SPIRE. Her kan du lese mer om hvordan de påvirker alle innbyggerne i nærmiljøet.

Les mer