Tips til en god søknad

Skal du søke midler fra vårt Spire fond bør du lese dette først.

Vi vet hvor vanskelig det kan være å vite hva man skal skrive i en søknad.  Derfor har vi samlet noen gode tips til hva du bør ha med i søknaden.

Søknadsfrist
Dere kan søke gjennom hele året. Søknadene blir behandlet kort tid etter de to søknadsfristene 1. mai og 1. november.

Målgruppe
Vi støtter i hovedsak barn og unge med aktivitet der de bor. Vi gir også penger til nærmiljøprosjekter som har allmenn interesse.

Det gis ikke støtte til private prosjekter, offentlig virksomhet, FAU eller kommersielle selskap.

Hvem kan søke?

Styremedlemmer i lag og foreninger, registrert i Brønnøysund, skal være ansvarlig søker på vegne av sitt lag/forening.

Hva søkes det støtte til
Vær konkret og beskriv kort og tydelig hva støtten skal brukes til.

Beskrivelse
Beskriv hva prosjektet innebærer, og hva pengestøtten skal brukes til.

Sparebanken Øst er en lokalbank og ønsker å støtte prosjekter som vil utgjøre en forskjell i nærmiljøet. Vi vil vite hvem dere er, hva dere ønsker å oppnå med prosjektet og hvem som skal få gleden av det.

Kort begrunnelse for hvorfor dere skal få støtte
Gi oss gode konkrete argumenter for hvorfor akkurat deres lag, forening eller organisasjon skal få støtte til prosjektet sitt.

Finansiering
Vi må vite hva tiltaket koster og hvem som skal være med å betale for det. Er det andre enn Sparebanken Øst som skal være med på finansieringen eller har dere egne midler å bruke?

Budsjett for prosjektet kan legges ved søknaden som vedlegg.

 

Søk her