Frivillighet og penger gir grobunn
for gode lokalmiljø

For at et nærmiljø skal spire og bli til et godt sted å bo, trenger man både folk som brenner for å skape verdi for andre, og man trenger penger

Sentralt i dette står frivillige i lag, organisasjoner og foreninger som med tusenvis av dugnadstimer skaper ringvirkninger langt utover sitt eget område. Gjennom det å bevare, skape, aktivisere og begeistre andre mennesker. De frivilliges pågangsmot og engasjement er like viktig som pengebidraget vi gir gjennom gavefondet SPIRE.

Dette gir et tryggere, mer inkluderende og levende lokalområde med alle former for aktivitet for sine innbyggere. Noe vi anser for en veldig god investering!

DagensSPIRE

I serien #DagensSpire vil vi, hver søndag, presentere en av mottakerne som fikk støtte gjennom SPIRE i 2023. Lenger ned i denne artikkelen kan du lese om flere SPIRE mottakere.

13. september 2023

Det drysser på lokalmiljøet i Røyken

Når man gjennomfører en løps- og folkefest, er det vanlig at et eventuelt overskudd går tilbake til arrangørene. Sånn er det ikke når Røykenmilas Venner arrangerer Røykenmila, den første helgen i september.

Slik deles overskuddet
14. september 2023
Aktuelt

Ut på tur – aldri sur

God planlegging gjør skau-turen til en bedre opplevelse! Med hjelp fra MIF Senior kan DNT Drammen og Omegn nå gi deg ni turforslag i Mjøndalsskauen.

God tur!

Søke SPIRE?

Brenner du for noe i ditt nærmiljø? Sjekk kriteriene og søk om penger til å få realisert prosjektet ditt.
Søknadsfrist for gavefondet er 1. november og 1. mai.

Søk her

Disse prosjektene har også fått SPIRE midler

 • Austad Gårds Venner pusser opp
 • Bakke menighet - et hus for alle
 • Tøffetoget i Drammen sentrum
 • Røykenmilas venner gir tilbake
 • Barnas Kristinaløp 2023
 • Barnas historielag og utgravingen på Sem
 • Nytt kunstgress for Vear Idrettsforening
 • Stavern Sykehjems Venner
 • Eiker Padleklubb - en inkluderende klubb
 • Øvre Eiker Røde Kors går under vann
 • Drammen Røde Kors får ny bil
 • Maskinen overtar gresset på Årbogen

Bærekraft nær deg

For oss er det spesielt viktig at SPIRE midlene rettes mot det å berike samfunnet og skape et mer bærekraftig lokalsamfunn.  Mange søknader vi mottar og innvilger har fokus på bevaring, inkludering og bærekraftig verdiskapning. Er saken du brenner for og vil søke om, av en slik karakter, så fortell oss om det. Søknadsskjema gir mulighet for både vedlegg og beskrivelser.

Søk SPIRE