Tøffetoget i Drammen –
en institusjon i bybildet

Har du vært i Drammen en solfylt lørdags formiddag i sommerhalvåret de siste 50 årene - da har du nok sett det!

Hvordan Henrik Skjold, en danske bosatt i Vestfossen, kom på ideen med å få laget et slikt tog for barn vites ikke.  Det vi vet er at hans kreative idè ble utført på Langebro-smien i Hokksund og har preget bybildet siden 1972.

Det 51 år gamle Tøffetoget kjører nemlig i Drammen sentrum i hele sommerhalvåret og har sin faste holdeplass på Bragernes torg. Med sine fargerike vogner fulle av begeistrede barn, er det et kjærkomment innslag i bybildet. Samtidig som det skaper nye, varige og litt annerledes minner for de minste, kan også gode minner vekkes til live for foreldre og besteforeldre. En slik institusjon i bybildet og folks hjerter, mener vi at det er viktig å ta vare på.

Toget er elektrisk og driftes av Byen Vår Drammen. Du kan se det i sentrum fra mars til oktober hvert år, men bare så lenge sola skinner. Toget er et lavterskeltilbud som bidrar til liv og glede byen, i tillegg engasjeres det til spesifikke arrangementer og aktiviteter som Elvefestivalen, Handelens Dag med mer. Det kjøres i snitt 4.000 barn pr sesong, og brukes også til gratis kjøring for foreninger og institusjoner for barn som kanskje ellers ikke ville hatt mulighet til å kjøre det.

Det sier seg selv at toget må være godt vedlikeholdt, trygt og sikkert å bruke. Inntekten fra betalende togpassasjerer føres tilbake til drift av toget, men dekker dessverre ikke kostnaden for det gamle spesielle lokomotivet og vognene. For oss, er det viktig at toget som kjører rett utenfor kontoret vårt på Bragernes torg, skal føles trygt for både sjåfør og passasjerer. Vi har derfor bidratt med penger til oppgradering og drift gjennom flere år. Blant annet er ny motor installert, vognene har fått nye dekk og årlig utføres omfattende vedlikehold av både maskin, lokomotiv og vogner. Toget brukes kun i godt vær slik at driften sikres for mange år fremover.

Les mer om redningsaksjonen fra 2015 i Drammens Tidende 

Yndet foto-objekt

I år er det brukt penger på å få sydd nye baldakiner i et kraftig stoff og alle vognene er behandlet for rust og malt opp igjen i klare fine farger. Det er med stolthet at konduktøren nå kan kjøre rundt med et sikkert tog som også gjør seg godt på foto!

SPIRE tildeling 2023: 30.000 kroner
Søker: Byen Vår Drammen
Formål: Nye baldakiner og oppussing av vogner

Les mer om nærmiljøtiltak som har fått støtte

I serien #DagensSPIRE gir vi deg innblikk i prosjekter som har fått støtte fra Gavefondet SPIRE. Her kan du lese mer om hvordan de påvirker alle innbyggerne i nærmiljøet.

Les mer