Kobler Drammen og Øvre Eiker
sammen med stier

Skiltprosjektet - et samarbeid mellom DNT Drammen og Omegn og Mjøndalen Idrettsforening er nå ferdig og kartene er klare for bruk. Benytt sjansen og kom deg ut på tur!

Mjøndalskauen er et magisk rike med utsiktstopper mot 7 blåner, mystiske tjern, unik flora, gammel industri- og kulturhistorie og eldgamle sagn. Dette natur- og friluftsområde ligger sentralt mellom Drammenselva og Eikeren, og har et stort potensial for naturopplevelser for store deler av befolkningen i Nedre Eiker, og mange fra Øvre Eiker og Drammen. (Antatt i størrelsesorden 30.000 – 40.000 mennesker).

Slik startet søknaden fra DNT hvor de søkte om midler til å skilte og merke 5 stirunder på Mjøndalsskauen.  Stirundene kobler to allerede eksisterende gjennomgående merka/skilta ruter mellom Konnerud i Drammen og Vestfossen i Øvre Eiker.

Sparebanken Øst gav 200.000 kroner i gave til prosjektet, noe som gjorde at arbeidet kunne starte på vårparten 2019.

Etter omfattende arbeid i fire år, har dette blitt en realitet! Stier er skiltet med tydelige navn og avstandsmerket og våte områder er gjort fremkommelig.  En brosjyre er laget og du finner informasjonsskilt på innfartsparkeringene.

Kart med ni turforslag kan du hente hos DNTs kontor på Bragernes torg, på bibliotekene i Drammen, Mjøndalen og Hokksund, og hos Sparebanken Øst sine kontorer i Hokksund, Mjøndalen, Krokstadelva og Drammen. Turforslagene har QR koder slik at du kan hente opp kart og turforslag på telefonen din. Du kan også gå inn på ut.no og finne turene ved å søke på Mjøndalsskauen.

Fruktbart samarbeid mellom DNT og MIF

Arbeidet med dette stiprosjektet startet opp våren 2019 i form av et samarbeid mellom DNTD og MIF. Nærfriluftsliv for barn og unge og flerkulturelle har vært et satsingsområde for DNT i lang tid, men nært samarbeid med en idrettsforening som tar samfunnsansvar er et nytt område for DNT. Å bidra til nærfriluftsliv for lokalsamfunnet i form av skilting/merking og stirydding, er noe nytt også for MIF.

Det er medlemmer av MIFs seniorgruppe, bestående av ca. 140 personer, hvor mange har vært de aktive i dette frivillige dugnadsarbeidet. I planleggingen er det etablert en egen stigruppe som har stått i spissen for arbeidet. Selv om grovarbeidet er over så er de ikke ferdig. MIF senior har nemlig tatt på seg oppgaven med å holde stiene ved like.  Dette er vanligvis en jobb for DNT.

Materialene ble skåret til etter mål på MIF hytta, før de ble fraktet ut i skogen for tilpasning og plassering.

Målsetning for prosjektet

Det er å gjøre det enkelt, attraktivt og fristende for flere mennesker i alle aldre å komme seg ut i naturen.  Særskilt da med fokus på barn og unge gjennom samarbeid med barne- og ungdomsskoler/SFO-er, og ved å arrangere guidede turer med turledere. Det gjøres i regi av DNT Drammen og Omegn/Barnas Turlag samt aktiviteter i regi av MIF.  Skilting og merking «fra der folk flest bor» er et ledd i arbeidet med å legge til rette slik at flest mulig i tettbygde strøk blir stimulert til å ta i bruk naturen og friluftsliv som helsebringende arena. DNT erfarer også at naturen er en fantastisk arena for integrering av flerkulturelle, og da spesielt barnefamilier.  Turbrosjyren er merket med innfartsparkeringsplasser, men turene er også tilgjengelig fra boligfelt i området.

-Man ønsker også å gi kunnskap om svunne tiders industri- og kulturhistorie og tradisjoner. Her er det lagt ned arbeid i å  rydde og merke/skilte gamle hesteveier, ferdselsårer, stier og seterleder.  Blant annet fra den gamle skogsgården Dammyr (opprinnelig fra 1830-åra, fremdeles bebodd) til Gosen, og fra Korsgårdsetra via Ertekollen til Gosen. Et arbeid som MIF Senior er spesielt opptatt av. De ønsker å videreformidle historiene til kommende generasjoner, slik at den ikke dør ut.

Hvordan nå målene?

Dette ønskes gjort ved å koble 5 nye runder, som skiltes og merkes, til to allerede eksisterende gjennomgående merka/skilta ruter mellom Konnerud i Drammen og Vestfossen i Øvre Eiker. Disse eksisterende merka stiene er oppgradert gjennom Nasjonalt Stiprosjekt.

Hvordan finne turene?

Alle rundene er lagt ut på UT.no som grunnlag for produksjon av kartet på tavlene.  Du kan se de forskjellige turene her:

Rutene er lagt ut på turportalen UT.no, som drives av DNT. På informasjonstavlene ved MIF-hytta og Riseplassen vil det være QR-koder til rutene som du finner på UT.no.  Her vil du også kunne se informasjon om severdigheter ol. De er også lagt inn i Statens Kartverks «Rettikartet» som er grunnlaget for produksjon og revidering av turkart. Steder av spesiell severdighet vil også bli skiltet spesielt.

MIF Senior er uvurderlig

MIF senior har vært i sving med dugnadsarbeidet blant annet til kloppen over vestenden av Bremsetjern. Gjengen er skikkelig positive, og har gjort en fenomenal innsats med kontakt med grunneiere,  og videre i felt med befaringer, klopping, oppsetting av skilt, måling av avstander med mer. Et veldig krevende arbeid som har tatt mye av deres tid disse årene. Men har også gitt gjengen samhold og mye moro. Vi har nok ikke sett det siste til deres innsats.

En hytte med historie

MIF hytta har vært et naturlig utgangspunkt for alt arbeidet, og den hytta har en solid historie.  Den ble oppført på Nakkerud og opprinnelig brukt til forsamlingslokale og butikk for Ringerike Nikkelverk. MIF kjøpte hytta for 25 kroner i 1937, og fikk den satt opp på sin nåværende plass.  Siden den gang har hytta vært påbygd og ombygd flere ganger.  Skigruppa til MIF har drevet hytta på dugnad fra 1981 etter å ha overtatt stafettpinnen fra MIF Turngruppe.  Med parkeringsplassen foran MIF hytta som utgangspunkt finnes utallige stier og veier videre inn i Mjøndalsskauen, til Konnerud og Øvre Eiker. Lysløypenettet med en rundløype for ski- og joggeentusiaster er et yndet mål for barn, ungdom og voksne hele året rundt.

Har du et prosjekt til allmennyttig glede?

Søk om penger

Les mer om nærmiljøtiltak som har fått støtte

I serien #DagensSPIRE gir vi deg innblikk i prosjekter som har fått støtte fra Gavefondet SPIRE. Her kan du lese mer om hvordan de påvirker alle innbyggerne i nærmiljøet.

Les mer