Dagens Spire: Austad Gårds venner
pusser opp

En aktiv venneforening er alfa og omega for å få gjort forefallende arbeid på en så stor og fin gård!

Denne gården har sin egen venneforening, nemlig Austad Gårds Venner. De frivillige i foreningen gjør en stor innsats for å bevare og vedlikeholde bygningene. I år søkte de penger til å gjøre om «Stabburet» slik at det kan romme et aktivitetsrom, toalett, vaskerom og kjøkken. På denne måten kan bygget oppgraderes til dagens standard og brukes av hele bydelens befolkning. I tillegg skal noe av pengene brukes til gjenoppbygging av en tidligere brannstasjon som er delvis revet (ironisk nok, etter at den brant), reparasjon av gjerdene som omkranser gården, og renovering av vinduer og hovedtrappen (se bildet under).

Uten innsatsen fra Austad Gårds Venner, som hver uke møtes for å pusse, skrape, male og snekre, ville praktbygget sett helt annerledes ut. Med deres kvalitetsjobb fremstår gården som et praktfullt monument – midt i bydelen med det store mangfold. Utenfor gjerdet på Austad Gård, ligger parken Bikkjestykket og gangstien som binder bydelen Fjell/Austad til sentrum av Drammen.

Et hus med historisk sus

Herregården Austad Gård som ligger midt i mot deg er omgitt av et vakkert grøntområde. Gården og hagen rundt, som nå er en del av Drammens Museum ble i 1923 fredet som et kulturminne, og i 1964 ble den et naturminne. Med sin opprinnelse fra 1300-tallet, har gården vært en viktig del av Drammens handel- og skipsfart historie, i tillegg er den også en arkitektonisk og historisk viktig del av lystgårdtradisjonen i Drammen. Løft blikket neste gang du kjører «over Drammen» på vei sørover, da vil du få se bygningen trone majestetisk på høyden over byen.

Dagens bygning ble oppført i årene 1808-1813 og er senere bygget på og modernisert. Interiøret er godt bevart og hovedbygningen brukes i dag som selskapslokale. Glemte tradisjoner som tjenestetrapp og anretningsrom, hestehårs stoler, en ridder i skinnende rustning og en dame som går igjen i gangene, er viktig å videreformidle til den oppvoksende slekten. Derfor har Drammens Museum ofte omvisning for skoleklasser og andre interessenter, og hagen ja den har blitt brukt til utekino og rekreasjon.

SPIRE tildeling 2023:  90.000 kroner
Søker: Austad Gårds Venner
Formål: Restaurering av brent bygning og oppussing

Les mer om nærmiljøtiltak som har fått støtte

I serien #DagensSPIRE gir vi deg innblikk i prosjekter som har fått støtte fra Gavefondet SPIRE. Her kan du lese mer om hvordan de påvirker alle innbyggerne i nærmiljøet.

Les mer