Dagens Spire er årets utstilling
på Nøstetangensenteret

Den spennende tittelen er "Hva glassene forteller og litt til"

Kurator Randi Gaustad forteller med stor iver om vårens utstilling som åpner lørdag 25. mai. I nye lokaler og med nye utstillingsmontre, blant annet finansiert gjennom Sparebanken Øst sitt gavefond Spire. 

Se film og hør hva som skjuler seg bak tittelen

 Lokal kunnskap med nasjonal verdi

Lokalhistoriker Bent Ek har sammen med andre lokale ressurspersoner samlet inn kunnskap om Eikersamfunnet på 1700-tallet. Også andre fagmiljøer på emnet glass, har samlet og skrevet ned informasjon om glassverket, deres leverandører og råvarene som ble brukt i produksjonen.

Dette omfattende arbeidet har sikret Randi Gaustad sitt ønske om å presentere utstillingen i et kulturhistorisk perspektiv. Randi Gaustad er utdannet design- og kunsthistoriker, og tidligere konservator ved Nasjonalmuseet. Her hadde hun en sentral rolle med Nøstetangenutstillingen som finnes der. Gaustad var også kurator for glassutstillingen ved Vestfossen kunstlaboratorium i 2023.  Utstillingen er dermed i de aller beste hender.

Kunst for alle

Å bevare og gjøre lokalhistorien tilgjengelig for både ung og gammel er viktig for Sparebanken Øst. Derfor støtter vi gjerne lokale prosjekter som gjør kunst og kulturhistorie interessant og tilgjengelig for folk flest. Nøstetangensenteret ivaretar en viktig historie som vi gjennom flere år har støttet med penger til ulike prosjekt og utstillinger. Vi er stolt av utviklingen og arbeidet de har gjort de senere årene, og vi gleder oss til åpning i mai 2024. I nye lokaler, med sikre og flotte montre kan både barn og voksne trygt ferdes og føle historien på nært hold. Åpningstider og andre detaljer finner du på deres hjemmeside.

Utstillinger 2024-2026

I 2024 ble det inngått en 3-årig avtale om utstillinger av gjenstander med spesielt stor historisk interesse. Med 500.000 kroner i årlig støtte fra Spire har Nøstetangensenteret mulighet for å presentere det som er blitt omtalt som verdens største Nøstetangen-samling. Det er gjort viktige avtaler om langsiktige lån av gjenstander fra private samlinger, som ellers ikke ville vært mulig å få oppleve for allmennheten.

For 2024 vil Øvre Hoen pokalen bli en hovedattraksjon. Glass-samlingene vil bli presentert i et kulturhistorisk perspektiv, og utstillingen vil vise litt om hvordan samfunnet i Eiker var på 1700-tallet og hvordan glassene ble brukt.

Utvider og fornyer

Det er bygget et informasjons- senter og en museumsbutikk i tilknytning til det opprinnelige bygget i Gamle Hokksund. Mellom hovedbygning og tilbygg er det nå nytt inngangsparti med trappeheis, garderobe og toalettfasiliteter. I andre etasje finnes rom for samtidskunst og plass til en fast glass-utstilling. Ombyggingen har fulgt krav til universell utforming og vil bidra til å gjøre glasskunst mer tilgjengelig for folk flest.

Fra gavefondet Spire er det gitt 3,5 millioner kroner til prosjektet som stod ferdig i 2023.

Et vindu mot Nøstetangen

Stiftelsen Nøstetangen Norsk Glassmuseum har søkt om midler fra vårt Spire fond flere ganger gjennom årenes løp. I 2020 mottok de en gave på kroner 62.500 til prosjektet «Et vindu mot Nøstetangen» som viser hvor Nøstetangen Glasværk lå.

Monumentet er en uttegning av Villas Winteters gravyr av glasshytta på Nøstetangen i 1770-årene. Ved å se gjennom vinduet ser man glasshytta på Nøstetangen, på den andre siden av elven. Dette knytter museet og glasshytta opp mot det opprinnelige glassverket, og gir en informativ effekt overfor besøkende og vil gi visuell forståelse for hvordan det var på Nøstetangen for 250 år siden.

Samfunnet under Hellefossen

Østsiden Jeger og Fiskeforening har fått 500.000 kroner til å etablere en permanent utstilling i Sorenskrivergårdens 3. etasje. Gjennom bilder, tekst, film og gjenstander kan man lære om fiskemiljøet og betydning av laksefisket gjennom historien. Også livet i Gamle Hokksund er dokumentert i denne unike samlingen.

Nøstetangen

Stiftelsen Nøstetangen Norsk glassmuseum ble etablert i 1998, og har siden starten vært opptatt av å videreutvikle museet. Museet formidler kulturarven norsk småglassproduksjon fra 1741 fram til i dag. Det er årlige utstillinger av samtidskunst glass med arbeider av kjente glasskunstnere.

Virksomheten er organisert som stiftelse. Stiftelsen eier Den Gamle Sorenskrivergården i Hokksund, som består av 13 mål tomt, hovedbygning med mellombygg og tilbygg samt stall. I tillegg eier stiftelsen innbo og løsøre samt mesteparten av samlingene, som utgjør ca. 650 gjenstander.

Stiftelsens formål er å samle inn, bevare, forske i, formidle og stille ut glassgjenstander fra kulturarven norsk småglassproduksjon fra etableringen av Nøstetangen Glasværk i 1741 og fram til nåtid, som omfatter glassverkene Nøstetangen, Hurdal, Gjøvik, Hadeland, Høvik, Magnor og Randsfjord, samt formidle og stille ut norsk og internasjonal glasskunst. Alt for allmennyttig formål.

15. februar 2023
Aktuelt

Nøstetangen er Hokksunds nye turistmål

Nå pusses den historiske glassgården opp for 8 millioner kroner, og Sparebanken Øst gir 3,5 millioner i støtte. -Midlene fra banken er helt avgjørende for at vi kan realisere dette, sier styremedlem Bente Gustavson.

Les mer og se film
20. februar 2024
Aktuelt

Sammen blir håp til realitet

Nøstetangen Glassverk var den første profesjonelle glasshytta i Norge. Takket være stort frivillig engasjement og pengestøtte har det utviklet seg til et moderne og tilgjengelig kultursenter.

Dette er historien

Les mer om nærmiljøtiltak som har fått støtte

I serien #DagensSPIRE gir vi deg innblikk i prosjekter som har fått støtte fra Gavefondet SPIRE. Her kan du lese mer om hvordan de påvirker alle innbyggerne i nærmiljøet.

Les mer