Over 3,5 millioner kroner til Nøstetangensenteret

Håp er blitt til virkelighet med penger fra Sparebanken Øst sitt gavefond Spire

Dette sier nestleder i Stiftelsen Nøstetangen Norsk Glassmuseum, Håvard Lind da det ble kjent at Stiftelsen fikk penger til en lenge planlagt ombygging.

I hjertet av Gamle Hokksund ligger Den Gamle Sorenskrivergården, en staselig bygning som inneholder Nøstetangensenteret – et norsk glassmuseum. Fra og med neste år og innen utgangen av 2022 vil gården bygges om til et funksjonelt og universelt utformet museum for glasskunst.

Vi er imponert over Stiftelsen sin plan for utvikling av videreformidling om glassblåserkunsten og deres evne til å se mulighetene for å ta vare på hva Hokksund har å by på av historie på en innovativ måte. Det er en glede for oss å være med på realisere dette morsomme prosjektet med formidling av stedets glassblåsertradisjon. Dette sa administrerende direktør Pål Strand under en pressekonferanse på Nøstetangen.

Gjennom Sparebanken Øst sitt SPIRE fond ble Stiftelsen Nøstetangen Norsk Glassmuseum tildelt et bidrag på 3.500.000 kroner til ombygging og tilbygg av dagens bygningsmasse. Det er tidligere i år gitt 62.500 kroner til prosjektet «Et vindu mot Nøstetangen som viser hvor Nøstetangen Glasværk lå.»

Det er med meget stor takknemlighet, og med en viss grad av stolthet at museet i dag mottar denne fantastiske gaven fra Sparebanken Øst! Jan E. Skretteberg, styreleder i Stiftelsen Nøstetangen Norsk Glassmuseum

Ombyggings prosjektet skal gjennomføres med kvalitet slik at det kan gis mulighet for årlige utstillinger av lånte enkelt- gjenstander som representerer det ypperste av den historiske Nøstetangens produksjon og samtidskunstglass. Prosjektet ivaretar kravene til universal utforming med innendørs heis og utvendig terrasse mot hagen og elva.

Det skal bygges et informasjons- senter og en museumsbutikk i tilknytning til dagens storslåtte bygg i Gamle Hokksund. Mellom dagens hovedbygning og tilbygget blir det nytt inngangsparti med heis, garderobe og toalettfasiliteter. I andre etasje utvikles rom for samtidskunst og gis plass til en fast glass-utstilling.

Prosjektet har en ramme på ca. 8,5 millioner kroner og innebærer, i tillegg til gaven fra Sparebanken Øst, også tilskudd og lån fra Øvre Eiker Kommune.

Denne gaven gir museet et økonomisk fundament som muliggjør realiseringen av planlagte bygningsmessige tiltak for å kunne videreutvikle museet. Gaven er også en honnør til frivilligheten! Det meste av det som har skjedd på museet siden 1998 og frem til i dag har frivilligheten stått for gjennom et omfattende dugnadsarbeid av Venneforeningens medlemmer. – Jan E. Skretteberg, styreleder.

Nøstetangen

Stiftelsen Nøstetangen Norsk glassmuseum ble etablert i 1998, og har siden starten vært opptatt av å videreutvikle museet. Museet formidler kulturarven norsk småglassproduksjon fra 1741 fram til i dag. Det er årlige utstillinger av samtidskunst glass med arbeider av kjente glasskunstnere.

Virksomheten er organisert som stiftelse. Stiftelsen eier Den Gamle Sorenskrivergården i Hokksund, som består av 13 mål tomt, hovedbygning med mellombygg og tilbygg samt stall. I tillegg eier stiftelsen innbo og løsøre samt mesteparten av samlingene, som utgjør ca. 650 gjenstander.

Stiftelsens formål er å samle inn, bevare, forske i, formidle og stille ut glassgjenstander fra kulturarven norsk småglassproduksjon fra etableringen av Nøstetangen Glasværk i 1741 og fram til nåtid, som omfatter glassverkene Nøstetangen, Hurdal, Gjøvik, Hadeland, Høvik, Magnor og Randsfjord, samt formidle og stille ut norsk og internasjonal glasskunst. Alt for allmennyttig formål.

16. februar 2024

Kunst for alle

Å bevare og gjøre lokalhistorien tilgjengelig for både ung og gammel er viktig for Sparebanken Øst. Derfor støtter vi gjerne lokale prosjekter som gjør kunst og kulturhistorie interessant og tilgjengelig for folk flest. Nøstetangensenteret ivaretar en viktig historie som vi gjennom flere år har støttet med penger til ulike prosjekt og utstillinger. Vi er stolt av utviklingen og arbeidet de har gjort de senere årene, og vi gleder oss til åpning i mai 2024. I nye lokaler, med sikre og flotte montre kan både barn og voksne trygt ferdes og føle historien på nært hold. Åpningstider og andre detaljer finner du på deres hjemmeside.

Utstillinger 2024-2026

I 2024 ble det inngått en 3-årig avtale om utstillinger av gjenstander med spesielt stor historisk interesse. Med 500.000 kroner i årlig støtte fra Spire har Nøstetangensenteret mulighet for å presentere det som er blitt omtalt som verdens største Nøstetangen-samling. Det er gjort viktige avtaler om langsiktige lån av gjenstander fra private samlinger, som ellers ikke ville vært mulig å få oppleve for allmennheten.

For 2024 vil Øvre Hoen pokalen bli en hovedattraksjon. Glass-samlingene vil bli presentert i et kulturhistorisk perspektiv, og utstillingen vil vise litt om hvordan samfunnet i Eiker var på 1700-tallet og hvordan glassene ble brukt.

Utvider og fornyer

Det er bygget et informasjons- senter og en museumsbutikk i tilknytning til det opprinnelige bygget i Gamle Hokksund. Mellom hovedbygning og tilbygg er det nå nytt inngangsparti med trappeheis, garderobe og toalettfasiliteter. I andre etasje finnes rom for samtidskunst og plass til en fast glass-utstilling. Ombyggingen har fulgt krav til universell utforming og vil bidra til å gjøre glasskunst mer tilgjengelig for folk flest.

Fra gavefondet Spire er det gitt 3,5 millioner kroner til prosjektet som stod ferdig i 2023.

Et vindu mot Nøstetangen

Stiftelsen Nøstetangen Norsk Glassmuseum har søkt om midler fra vårt Spire fond flere ganger gjennom årenes løp. I 2020 mottok de en gave på kroner 62.500 til prosjektet «Et vindu mot Nøstetangen» som viser hvor Nøstetangen Glasværk lå.

Monumentet er en uttegning av Villas Winteters gravyr av glasshytta på Nøstetangen i 1770-årene. Ved å se gjennom vinduet ser man glasshytta på Nøstetangen, på den andre siden av elven. Dette knytter museet og glasshytta opp mot det opprinnelige glassverket, og gir en informativ effekt overfor besøkende og vil gi visuell forståelse for hvordan det var på Nøstetangen for 250 år siden.

Samfunnet under Hellefossen

Østsiden Jeger og Fiskeforening har fått 500.000 kroner til å etablere en permanent utstilling i Sorenskrivergårdens 3. etasje. Gjennom bilder, tekst, film og gjenstander kan man lære om fiskemiljøet og betydning av laksefisket gjennom historien. Også livet i Gamle Hokksund er dokumentert i denne unike samlingen.