Over 3,5 millioner kroner til Nøstetangen

Vi hadde et håp, og i går kveld ble det en virkelighet med en fantastisk gave fra Sparebanken Øst

Dette sier nestleder i Stiftelsen Nøstetangen Norsk Glassmuseum, Håvard Lind da det ble kjent at Stiftelsen fikk penger til en lenge planlagt ombygging.

I hjertet av Gamle Hokksund ligger Den Gamle Sorenskrivergården, en staselig bygning som inneholder Nøstetangen Norsk Glassmuseum. Fra og med neste år og innen utgangen av 2022 vil gården bygges om til et funksjonelt og universelt utformet museum for glasskunst.

Vi er imponert over Stiftelsen sin plan for utvikling av videreformidling om glassblåserkunsten og deres evne til å se mulighetene for å ta vare på hva Hokksund har å by på av historie på en innovativ måte. Det er en glede for oss å være med på realisere dette morsomme prosjektet med formidling av stedets glassblåsertradisjon. Dette sa administrerende direktør Pål Strand under en pressekonferanse på Nøstetangen.

Gjennom Sparebanken Øst sitt SPIRE fond ble Stiftelsen Nøstetangen Norsk Glassmuseum tildelt et bidrag på 3.500.000 kroner til ombygging og tilbygg av dagens bygningsmasse. Det er tidligere i år gitt 62.500 kroner til prosjektet «Et vindu mot Nøstetangen som viser hvor Nøstetangen Glasværk lå.»

Det er med meget stor takknemlighet, og med en viss grad av stolthet at museet i dag mottar denne fantastiske gaven fra Sparebanken Øst! Jan E. Skretteberg, styreleder i Stiftelsen Nøstetangen Norsk Glassmuseum

Ombyggings prosjektet skal gjennomføres med kvalitet slik at det kan gis mulighet for årlige utstillinger av lånte enkelt- gjenstander som representerer det ypperste av den historiske Nøstetangens produksjon og samtidskunstglass. Prosjektet ivaretar kravene til universal utforming med innendørs heis og utvendig terrasse mot hagen og elva.

Det skal bygges et informasjons- senter og en museumsbutikk i tilknytning til dagens storslåtte bygg i Gamle Hokksund. Mellom dagens hovedbygning og tilbygget blir det nytt inngangsparti med heis, garderobe og toalettfasiliteter. I andre etasje utvikles rom for samtidskunst og gis plass til en fast glass-utstilling.

Prosjektet har en ramme på ca. 8,5 millioner kroner og innebærer, i tillegg til gaven fra Sparebanken Øst, også tilskudd og lån fra Øvre Eiker Kommune.

Denne gaven gir museet et økonomisk fundament som muliggjør realiseringen av planlagte bygningsmessige tiltak for å kunne videreutvikle museet. Gaven er også en honnør til frivilligheten! Det meste av det som har skjedd på museet siden 1998 og frem til i dag har frivilligheten stått for gjennom et omfattende dugnadsarbeid av Venneforeningens medlemmer. – Jan E. Skretteberg, styreleder.

 

Fasade med nytt tilbygg

Fakta om Nøstetangen

Stiftelsen Nøstetangen Norsk glassmuseum ble etablert i 1998, og har siden starten vært opptatt av å videreutvikle museet. Museet formidler kulturarven norsk småglassproduksjon fra 1741 fram til i dag. Det er årlige utstillinger av samtidskunst glass med arbeider av kjente glasskunstnere.

Virksomheten er organisert som stiftelse. Stiftelsen eier Den Gamle Sorenskrivergården i Hokksund, som består av 13 mål tomt, hovedbygning med mellombygg og tilbygg samt stall. I tillegg eier stiftelsen innbo og løsøre samt mesteparten av samlingene, som utgjør ca. 650 gjenstander.

Stiftelsens formål er å samle inn, bevare, forske i, formidle og stille ut glassgjenstander fra kulturarven norsk småglassproduksjon fra etableringen av Nøstetangen Glasværk i 1741 og fram til nåtid, som omfatter glassverkene Nøstetangen, Hurdal, Gjøvik, Hadeland, Høvik, Magnor og Randsfjord, samt formidle og stille ut norsk og internasjonal glasskunst. Alt for allmennyttig formål.

Museet har på driftssiden vært konsolidert i Stiftelsen Buskerudmuseet siden 2014, basert på en leie – og driftsavtale mellom partene.

Stiftelsen Nøstetangen Norsk Glassmuseum søker om midler fra vårt Spire fond. Tidligere i år har de mottatt en gave fra oss på kroner 62.500 til prosjektet «Et vindu mot Nøstetangen som viser hvor Nøstetangen Glasværk lå.» Et vindu mot Nøstetangen» viser uttegning av Villas Winteters gravyr av glasshytta på Nøstetangen i 1770-årene. Ved å se gjennom vinduet vil man se glasshytta på Nøstetangen, på den andre siden av elven. Det vil også knytte museet og glasshytta opp mot det opprinnelige glassverket, og gi en informativ effekt overfor besøkende som vil bidra til bedre forståelse og innlevelse i hva som skjedd på Nøstetangen for ca. 250 år siden.

Eksteriørmessig vil disse tiltakene gi museumsbebyggelsen et arkitektonisk løft, men enda viktigere er at de gir muligheter for utvikling av museet innenfor en rekke områder