Dagens spire er DBK –
klubben med det store hjertet

Nærhet mellom klubb og skole er én faktor, men først og fremst er det folkene som er nøkkelen til en det gode miljøet i bydelen

Knappe 100 meter skiller klubbhuset til Drammens Ballklubb (DBK) fra barneskolen. Og det er de meterne med gress og is som har skapt bindeleddet og gjort området til et livsløpsanlegg.

Pionerer på aktive lokalsamfunn

Kanskje er det nærheten mellom skole og klubb som har lagt alt til rette for et godt og bredt samarbeid, men det er nok først og fremst folkene som har skapt det gode miljøet på Øren. Folk som har turt å prøve ut forskjellige prosjekter. Som har lagt sjelen sin i å inkludere, skape allsidighet og et samlingssted for både gammel og ung.

Det var et eventyr – vi visste ikke helt hva vi startet med sa Odd Arild Amundsen. Primus motor for oppstart av fritidsordning for barn fra Øren skole i 2006

I dag er DBK, med daglig leder Ola Ekeberg Apenes i spissen, en klubb som trekkes frem som et stjerne-eksempel når Drammen Idrettsråd (DIR) og Viken Idrettskrets snakker om samfunnsmodellen «Aktive Lokalsamfunn» lokalt og nasjonalt. Prosjektet startet i 2014, og har er en modell som bygger på idrettslag som tar utvidet ansvar med å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne i sin bydel.

Nå venter vi spent på evalueringsrapporten for Drammensidretten som DIR utarbeider sammen med forsker Yngve Carlsson, Drammen Kommune og idrettslagene som er en del av prosjektet. Les mer om modellen her.

I arbeidet med denne rapporten er både skole og idrettslag viktige ressurspersoner. På bildet under ser vi fra venstre Rektor Bragernes skole Ellen Schau, Daglig leder Drammens Ballklubb Ola Apenes, rektor Øren skole, Renate Blomli, rektor  Børresen skole, Monica Elstrøm, forsker Yngve Carlsson, Drammen kommune Silje Bjørge og Drammen idrettsråd Janne Cecilie «Sissi» Hafskjold

Aktive lokalsamfunn

En utstrakt samfunnsmodell utviklet av Drammen Idrettsråd i samarbeid med Viken Idrettskrets, hvor DBK var først ute blant idrettslagene i Drammen.

Bydelshuset på Ørenbanen

Med sitt allsidige tilbud innen fotball, bandy, e-sport og ski, går tilbudet til DBK fra vogge til grav. Det favner en hel bydels befolkning, og etter flere år med drømmer og planer, kunne de i 2022 åpne sitt eget topp moderne bydelshus. «Huset på / banen». Her kan barnehagebarn trene i motorikkrommet, skolebarna ha sin fritidsordning, ungdommen kan game mens de på 60+ kan trene sammen i styrkerommet.

Vi har ikke noe knutepunkt i vår bydel. Det er ingen steder å henge. Vi ønsker å være den møteplassen som har manglet. Og hit kan man komme uavhengig om man er medlem av klubben eller ikke, sier Apenes.

Penger til å realisere bydelshuset fikk de blant annet fra Sparebanken Øst etter å ha søkt om støtte fra gavefondet Spire. Nå samles de i det nye huset for å feire, legge planer, ha innendørs aktivitet eller bare møtes til sosial omgang. Her viskes alle forskjeller bort og man møtes på tvers av alder, interesser og kjønn. Siste tiltak er «middag med familien». Et par ganger i måneden inviterer de familier til å spise middag sammen. Alle barn under 12 år spiser gratis, og de voksne kan betale en 50-lapp – hvis de vil.

En inkluderende klubb

Vil du lese mer om hva klubben står for kan du lese disse artiklene. De beskriver aktivitetene og det gode samarbeidet vi har hatt siden 2016. DBK er en av 12 idrettslag vi har langsiktig avtale med. Det betyr at de hvert år får penger som de fritt kan disponere. I tillegg kan de søke om penger til spesifikke prosjekter slik som bydelshuset.

15. februar 2023
Aktuelt

Unge hjerter banker for lokalmiljøet

Det er flere fellesnevnere for det tre unge lederne vi har snakket med: Et brennende engasjement, hjerte for alle medlemmer, og et ønske om å bidra til trygge, aktive lokalsamfunn. Møt Brage, Sondre og Ola fra tre av klubbene vi støtter.

Les mer og se film
7. februar 2024
Aktuelt

En bydel i utvikling

Odd Arild Amundsen, Drammens Ballklubb (DBK) har gjennom mange år ledet klubbens utvikling. Slikt blir det bok av.

Dette er historien
7. februar 2024
Aktuelt

Et helt lokalsamfunn i aktivitet

På Ørenbanen samles internasjonale utøvere, barnehage- og skolebarn, ungdom og godt voksne til allsidig aktivitet og sosial omgang.

Se bare her
7. februar 2024
Aktuelt

DBK satser på en «ny» sport

E-sport er i fokus hos DBK, og de hevder seg godt i sporten også. Noe premiehyllen i klubblokalet beviser!

Les hva de unge mener

Les mer om nærmiljøtiltak som har fått støtte

I serien #DagensSPIRE gir vi deg innblikk i prosjekter som har fått støtte fra Gavefondet SPIRE. Her kan du lese mer om hvordan de påvirker alle innbyggerne i nærmiljøet.

Les mer