På besøk i et aktivt lokalsamfunn

Fredag formiddag kryr det av unger i full aktivitet på Ørenbanen. En bane som sjelden får ligge ubrukt.

Det å dyrke de beste har ikke vært fokus i Drammens Ballklubb (DBK). For dem har det å bidra til et aktivt lokalsamfunn og gi barn og unge basisferdigheter vært drivkraften. Breddeidretten har vært vel så viktig som toppidrett.

Men at en av deres egne har blitt dobbel Junior Verdensmester i langrenn, det er de veldig stolte over. Martin Kirkeberg Mørk (20) var en av de første som var med i DBK’s Idrettsfritidsordning (IFO). Der lærte han seg forskjellige idretter som å gå på skøyter, spille fotball og bandy. I tillegg fikk han og de andre IFO barna med seg viktig ballast videre i livet. Enten det gjelder idrett eller generelt i livet er det de tre kjerneelementer – mestring, idrettsglede og utvikling – som bidrar til en trygg og god oppvekst. Dette har de vært gode på å få frem i DBK.

Et aktivt lokalsamfunn fra 2 til 60pluss

Odd Arild Amundsen var en av ildsjelene som startet fritidsordning for barn fra Øren skole. Først med fotball som eneste idrett. Som den pioneren han er, innså han at flere måtte inkluderes og at det viktigste var allsidighet. Et annet element var å få flere til å bruke Ørenbanen – hele året rundt.

Det var et eventyr – vi visste ikke helt hva vi startet på, sier Odd Arild

Fra ildsjel til levebrød

Ildsjeler som Odd Arild var utrolig viktige da det hele startet. Senere har man bygget sten på sten og hele tiden evnet å se fremover og tenke nytt. Det er nå flere ansatte i DBK fordelt på IFO og skole- og barnehageaktiviteter. Det er morsomt å se de unge guttene som jobber på IFO og som er oppvokst i nabolaget, ha full kontroll på ungene som leker seg på isen. Faktisk var det ikke ett barn å se på sidelinjen, alle var med og hadde det gøy.

En plass for alle, den du er er god nok for oss! – DBK’s leveregel

DBK som startet i det små med fritidsordning inne i klubblokalet, har nå utviklet tilbudet sitt til og inkludere fast aktivitet i skolen på både Øren og Bragernes, såkalt FYSAK. Det er ikke ett barn på Øren som ikke har vært innom denne gjengen med aktivitetsledere.

Også de godt voksne er inkludert i idrettslaget. Gruppen for de over 60 år er både stor og aktiv. De er ofte ved klubbhuset og er en ressurs inn mot barneaktivitetene.

Samarbeid med skoler

I sentrum for både skole og idrettslaget er trygge oppvekst vilkår for barn og unge. Gjennom dette samarbeidet får man med ungdom som ikke er å se i idretten. Det er barn som av forskjellige grunner ikke er med på organisert idrett på fritiden. Disse får prøvd seg med forskjellige idretter og lærer seg mestring og idrettsglede som ellers ikke ville vært tilgjengelig for dem.

Både gymsal og den nye flerbrukshallen blir hyppig brukt i tillegg til uteområdet med skøytebane og fotballhall. Også marka rett ved benyttes ukentlig til turer. Variasjonen gir allsidighet og danner et godt grunnlag for et sunt liv!

E-sport er også en del av tilbudet til DBK. Dette tilbudet har vi skrevet om i disse to tidligere artiklene:

Stolt samarbeidspartner

Sparebanken Øst har bidratt med midler til Sommercamp og diverse prosjekter, samt at Drammens Ballklubb er et av 10 idrettslag som banken har langsiktig samarbeidsavtale med. Hvert år bidrar vi med et betydelig beløp i gavestøtte. Dette gir forutsigbarhet og muligheter til å satse nytt og utvikle allerede gode prosjekter og tilbud til barn og ungdom. Banken er svært glad for å kunne bidra økonomisk til den imponerende jobben som gjøres i klubben.

Sammen med andre klubber i distriktet er DBK ofte brukt som et foregangsklubb for resten av landet. Blant annet er Viken Idrettskrets dypt engasjert i arbeid med aktive lokalsamfunn. De bidrar med sin kompetanse, sitt nettverk og får igjen i fullt monn av DBK. Et strålende eksempel på et vellykket samarbeid til glede for hele bydelen.

DBK har gjennom mange år skapt en bærekraftig, utviklingsorientert og en trygg klubb, som vi er svært stolte av å samarbeide med sier, Per Øyvind Mørk, i Sparebanken Øst.