De har satt E-sport på kartet

Det fikk vi bevist da selveste Likestillings- og kulturminister, Trine Skei Grande kom på besøk til Drammen

Drammens Ballklubb (DBK) er opptatt av frafall av aktive i idretten. I 2016 valgte de høyst ukonvensjonelle metoder for å fange ungdommens oppmerksomhet.

For noen år tilbake var Odd Arild Amundsen primus motor for oppstart av IFO ordningen i DBK. Den gang var målet å fylle en lite brukt fotballbane med aktivitet i tiden mellom skoleslutt og fritidstilbud. Den tidligere Godset veteranen er full av ideer og når klubben søkte nye veier for å fange enda flere ungdommer kunne han også her bidra med sin kreative tankemåte.

Det hele startet i det små med kjøp av TV’er og spillkonsoller/ playstation. Med hjelp fra Buskerud Idrettskrets og Gjensidigestiftelsen fikk de penger til å starte opp et forsøksprosjekt. Klubbhuset ble åpnet opp for dataspill interesserte, og ungdom i alderen 12-18 år ble invitert til gratis spillkvelder en gang i måneden.

Ingen visste hvordan dette skulle slå an, det kunne blitt en total skivebom. Men bare den første tiden hadde vi i snitt 25 besøkende, sier Amundsen.

De åpne spillkveldene holder fortsatt hevd. Nå ledes de av ungdommene selv og har avansert til ukentlig frekvens. Klubbkoordinator Ola Ekeberg Apenes leder det som etter hvert er blitt en E-sport satsing i klubben. – De åpne spillkveldene har, i tillegg til å bli en viktig sosial arena, hjulpet oss å rekruttere til lag med faste ukentlige treninger på klubbhuset. De deltar også i seriespill i Telialigaen. I tillegg arrangerer E-sport gruppa Drammens eneste LAN/Dataparty, «The Hive», i Øren flerbrukshall som går av stabelen 1-3. november, forteller Apenes.

Satsingen får mye oppmerksomhet rundt om i landet, det er flere klubber som ønsker å ta spill interesserte ungdom på alvor ved å gå i gang med liknende tilbud. I dag er det 3 idrettsklubber i Drammensdistriktet som har E-sport som en egen gren i idrettslaget.  I tillegg til DBK E-sport er dette Konnerud Idrettslag (KIL) og i Mjøndalen Idrettsforening (MIF).  KIL er godt i gang med sin E-sport satsning, og har et eget dedikert  gaming rom i sine lokaler på  «Aktivt Konnerud» .

Drammensidretten går foran på mange områder og det er bra for vårt tilbud at det finnes lignende tilbud flere steder i byen, sier Apenes og fortsetter. – Men det koster å satse på annet enn  kjerneidrettene, derfor er klubbens tette samarbeid med Sparebanken Øst veldig viktig.

Drammen kommunes politikere har for lengst fått øynene opp for hvilke ressurser som utløses når idrettsklubbene selv tar et samfunnsansvar og i helgen besøkte Likestillings- og kulturminister Trine Skei Grande Konnerud IL for å lære mer om hva klubben driver med rundt E-sport i Drammen og for å vise sitt engasjement og støtte til E-sport og e-sport i idrettslag. Her var også DBK representert og fortalte om hvordan de har lagt til rette for E-sport som en del av idrettslaget.  Likestillingsministeren gjorde et poeng ut av å «gi cred» til E-sporten, noe hun bidro med gjennom besøket  og gjennom den rykende ferske dataspillstrategien som ble lansert 4. september 2019.

Noe av den største gleden er at vi ser at arbeidet vi legger ned sprer glede og har positiv effekt på dataspillmiljøet og ungdommene personlig. Dette er takket være godt samarbeid med flere aktører utenfor idretten som blant annet det Konnerud-baserte gaming magsinet Ulvespill, sier Apenes

Gruppa har omlag 40 medlemmer hvorav kun 2 hadde et forhold til DBK fra tidligere. -Vi har medlemmer fra  hele distriktet, vi har til og med et medlem som bor i Finnmark som spiller  på et Fortnite-lag, sier den unge styrelederen Jørgen Kortvedt (18).  Selv om de stadig får flere medlemmer og har høyt moment på tilbudet, er det fortsatt mye potensiale i hvordan vi kan drive bedre og inkludere flere.

Vi ønsker oss flere trenere, høyere voksen engasjement, men ikke minst flere jenter som medlemmer. Her har vi plass til alle som ønsker å delta, avslutter Apenes.

Brage Engeset Rødal (KIL), Trine Skei Grande, Ola Ekeberg Apenes (DBK)