3 hjerter som banker for lokal aktivitet

Et lokalt og engasjert idrettslag er en viktig del av mange barn og unges hverdag

Derfor er Sparebanken Øst stolt støttespiller for mange idrettslag i regionen.

Vi har snakket med tre unge idrettsledere som representerer hvert sitt idrettslag i Drammensregionen. Her forteller de litt om sin hverdag, aktiviteter og prosjekter. Det er flere fellesnevnere: Et brennende engasjement, hjerte for alle medlemmer, og et ønske om å bidra til trygge, aktive lokalsamfunn. Som idrettsledere er disse viktige motorer i arbeidet for å utvikle og vedlikeholde solide aktivitetstilbud der barna og barnebarna våre vokser opp. Vi er stolte av å støtte dette arbeidet.

Hør Brage, Sondre og Ola fortelle

For å bistå klubbene på beste mulige vis, bidrar Sparebanken Øst med fleksible midler som kan brukes slik hvert idrettslag ser det som hensiktsmessig. Det gir økt frihet og langsiktig trygghet på bydelsnivå. Her kan du lese mer om klubbene og hvordan de disponerer pengene på best mulig måte for sin klubb.

Inkluderende miljø i Skiold

– Jeg har ansvar for det som skjer av sport og aktiviteter i Skiold, og bidrar på idrettsfritidsordningen (IFO) og aktivitetsfritidsordningen (AKS) ved behov. Det blir også administrativt arbeid som å finne trenere, skaffe utstyr, arrangere cuper, fotballskoler, foreldremøter, styremøter, administrere spilleroverganger og lignende, forteller Sondre Bulie i Skiold. – Skiold ønsker å utvikle nye Ada Hegerberg’er og Martin Ødegård’er gjennom gode sportslige tilbud, men først og fremst være en klubb hvor alle føler seg sett, ivaretatt og inkludert.

Vi vil være med på å bygge aktive lokalsamfunn med sunne aktiviteter for barn og unge sammen med skolene. Vi vil være her for dem som vil litt mer, og dem som er her for å treffe venner eller få et avbrekk i hverdagen. –Støtten fra Sparebanken Øst er livsviktig for oss.

De har vært en solid støttespiller, ikke minst gjennom koronaperioden. Blant annet har vi fått mulighet til å kjøpe inn shortser til alle som spiller fotball i klubben. Det er gøy å få være med på å dele ut noe som betyr så mye for både lagfølelsen og for den enkelte. Det at alle kan stille i samme shorts betyr mer enn man kanskje skulle tro. Vi har også fått betydelig støtte til innkjøp av utstyr for oppstart av e-sport.

Jeg motiveres av å kunne gi de samme mulighetene til dem som vokser opp nå, som dem jeg selv hadde. Sondre Bulie.

Skiold Ski- og Ballklubb
Bydel: Brandengen, Danvik og Marienlyst
Antall medlemmer: 800
Idrettsgrener: Fotball, futsal, innebandy, bandy og snart e-sport
Nettside: Skiold.net
Sportslig leder: Sondre Bulie

DBK – Først ute med E-sport

– Det viktigste jeg gjør er å støtte prosjekter og aktiviteter i klubben, skape aktivitet og støtte gruppene i deres hverdag, sier Ola Ekeberg Apenes som er koordinator i Drammens Ballklubb (DBK). I tillegg til kjerneaktivitet brukes mye tid på konseptet «aktive lokalsamfunn ». Dette er en arena hvor skolene og idrettslagene samarbeider om aktivitet som ligger utenfor pålagte oppgaver, i og utenfor skoletid. – Hovedformålet er å styrke lokalmiljøet, spesielt for barn og unge. Alle de store bydelsklubbene har det som en del av sin satsing. Det gir ukentlig aktivitet for elevene, og frigjør samtidig lærernes tid til forefallende arbeid og planlegging.

– Et eksempel på en ny læringsarena som har oppstått gjennom Aktive lokalsamfunn, er e-sport. Vi var den første idrettsklubben i Norge som etablerte egen e-sportgruppe, og nå har alle de store idrettslagene i Drammen tilbud om dette. Midlene vi får fra Sparebanken Øst brukes nå blant annet til å bygge ut klubbhuset vårt med 400 kvadratmeter, slik at vi kan lage et eget e-sportrom. Klubbhuset er en viktig samlingsplass i lokalsamfunnet, ikke bare til idrett, men også som lokaler for blant annet trafikalt grunnkurs, flerkulturelle prosjekter og private selskaper.

E-sport et viktig tilbud for dem som kanskje ikke har funnet sin plass i tradisjonell idrett. Ola Ekeberg Apenes.

Drammens Ballklubb
Bydel: Øren
Antall medlemmer: 900-1.000
Idrettsgrener: Fotball, bandy, e-sport, ski og allidrett
Nettside: dbk.no
Koordinator: Ola Ekeberg Apenes

En skokk av tilbud i Konnerud IL

– Ambisjonen vår er å skape aktive og trygge barn på Konnerud, sier Brage Engeset Rødal. Han er sportslig leder i regionens største idrettsklubb. Etter å ha jobbet to år som prosjektleder for «Av ungdom for ungdom» er han nå fulltidsansatt i idrettslaget, som er blant de største i landet. – Det er ingen selvfølge å få lov til å jobbe med idrett. Jeg er heldig, sier lederen som har master i idrettspsykologi og i tillegg er utdannet lektor. – I tillegg til en skokk av tilbud innenfor tradisjonell idrett, gjør vi mye annet. Blant annet driver vi ungdomsklubb, er involvert i fysisk aktivitet («fysak») på skoler og barnehager, har åpen hall lørdager og driver flere seniorprosjekter.

Med 2800 medlemmer har Konnerud IL alle aldre representert på ulike klubbaktiviteter. Seniorspillerne på A-laget er flotte trivselsvakter når vi har aktivitet med barn. Vi er opptatt av å utvikle barns tro på seg selv. Vi vil gi dem erfaringer som gjør at de tør å prøve nye ting. Støtten fra Sparebanken Øst gjør at vi kan ha stabil drift og god bredde i tilbudene. På den måten kan vi ta vare på alle som sogner til Konnerud og bidra til et aktivt lokalsamfunn.

Vi ser at det bygger et godt miljø når aktiviteter foregår på tvers av generasjoner. Brage Engeset Rødal.

Konnerud Idrettslag
Bydel: Konnerud
Antall medlemmer: 2.800
Idrettsgrener: Allidrett, bandy, fotball, håndball, orientering, ski og sykkel
Nettside: konnerud.no
Sportslig leder: Brage Engeset Rødal

 

Kilde: Informasjonsbladet Verdier 2-21