Samarbeidspartner som støtter investeringer

Fellespakkeriet er totalkunde i Sparebanken Øst og har gjennom sitt kundeforhold et bredt spekter av våre produkter.

Fellespakkeriet pakker frukt og grønnsaker for bøndene i distriktet fra Hamar og Hadeland, Lier og Svelvik til Sandefjord. Dette avlaster bøndenes arbeidsbelastning og kapasitet slik at de kan fokusere fullt og helt på planting og høsting. Fellespakkeriet står for et samarbeid som ikke bare effektiviserer landbruket med hensyn til arbeidskapasitet, men også økonomisk.

Snakk med oss om dine investeringer

«Vi har et veldig godt samarbeid med Sparebanken Øst. Det som gjør samarbeidet med banken så bra er den løpende dialogen vi har og det at banken er en samarbeidspartner som støtter investeringer så lenge man har et godt grunnlag for inntjening», sier daglig leder Stig Arne Mellerud.

Flow-pakkemaskinen er et glimrende eksempel på det. Gjennom denne investeringen har Fellespakkeriet eksempelvis minimert plastforbruket fra 84 -33 mm per brokkoli som pakkes. Slike maskiner er i økende grad etterspurt av grossistene da det i tillegg til å minimere bruk av plast også forlenger levetiden på produktene. «Du skal ikke se bort ifra at det kan komme flere forespørsler angående slike investeringer fremover», fortsetter Stig. 

De har også nylig fått på plass integrasjon i nettbedriften som har effektivisert behandlingen av fakturaer. «Nå bare godkjenner jeg fortløpende. Jeg har fått mer oversikt og mindre papirer å forholde meg til».

Hvorfor er det så viktig å benytte en lokal bank som samarbeidspartner?

«For meg er det er viktig å støtte lokalt næringsliv i det meste jeg gjør. Jeg handler på det lokale bakeriet i Lier og jeg benytter det lokale regnskapskontoret. Det er like viktig når det er snakk om å velge bankleverandør. I tillegg er det lettere å ha en tett dialog med en lokal bank som kjenner oss og markedet vi operer i. Vi må bidra til å holde det lokale næringslivet er i gang,» fortsetter Stig.

«Banken stilte opp når Fellespakkeriet skulle bygges, noe som igjen vekker litt forpliktelse og skaper en gjensidig lojalitet. Vi skaper en god relasjon sammen,» sier daglig leder av Fellespakkeriet.

Hvordan bidrar Fellespakkeriet til en bærekraftig distribusjon av frukt og grønnsaker?

Fellespakkeriet ivaretar alt av frukt og grønt fra høsting til levering ut i grossister. Alt sorteres ut fra kvalitet og størrelse og pakkes deretter. Frukt som har for dårlig kvalitet for salg i butikk blir sent til pressing og ender opp som syltetøy, saft og juice. Noe går faktisk videre til brennerier. Grønnsaker ender opp som grisefor eller i kompost. Her går ingenting til svinn. Dette er i tråd med FN’s bærekraftsmål nr 12.3 som ønsker å halvere matsvinn og veldig viktig for Fellespakkeriet å levere på.

FNs bærekraftmål 12.3: Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting.

Kilde fn.no 

Hvilke utfordringer vil landbruk møte på i fremtiden?

En stor utfordring som landbruket må forholde seg til er import av varer og arbeidskraft. Det er en utfordrende konkurranse med tanke på prising av varer og driftskostnader. I tillegg har vi oss forbrukere som har våre krav og forventninger til prisnivå på matvarer.

En tredje dimensjon er klimaforandringer. Denne våren har vært utfordrende på grunn av noen få dager med frost som har ødelagt pollineringen. Dette har naturlig nok produksjonen tatt skade av og avlingen har vært lavere enn normalen.

Bøndene ser på muligheter for å ta i bruk nye sorter i avlingen sin som kan forlenge sesongen. Dette vil jo styrke bøndenes produksjon og inntjening. Kanskje vi vil se juleepler i Norge i fremtiden? Ved å videreutvikle prosesser for lagring kan vi også senke farten på modningsprosessen og dermed forlenge varigheten på frukt og grønt.

Koronasituasjonen har utfordret også bøndene til å tenke nytt og annerledes og har på mange måter hatt en positiv effekt også her som vi også har sett i andre bransjer. Det er imponerende å se hvordan en slik utfordrende situasjon har fått industrier til å tenke nytt og snu seg raskt for å tilpasse seg en helt ny situasjon som man ikke var forberedt på.

«I utfordringer ligger det alltid muligheter,» avslutter Stig.