Våre prioriterte bærekraftsmål

Troen på et bærekraftig lokalsamfunn har alltid ligget oss nær. Vi ønsker fortsatt å bidra slik at samfunnet som helhet utvikler seg bærekraftig også i fremtiden.

Vi erkjenner at bærekraft er et enormt og komplisert område, og vårt mål er at vi hele tiden skal bli bedre enn det vi var i går.

FNs Bærekraftsmål

Verdens felles bærekraftsmål ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2015 med tilslutning fra alle 193 medlemslandene. Bærekraftsmålene består av 17 overordnede mål, og 169 delmål, med målsetting om å nå målene innen 2030.Oversikt over alle FNs bærekraftmålMange tror bærekraftsmålene ikke gjelder oss i Norge, men land som har større utfordringer med tanke på likestilling, fattigdom, infrastruktur og styresett. Selv om vi har kommet langt i Norge, er det fortsatt mange områder hvor vi kan forbedre oss ytterligere. Dette kommer også tydelig frem i en stortingsmelding lagt frem i juni 2021 «Mål med mening». Derfor har vi i Sparebanken Øst valgt oss ut noen prioriterte bærekraftsmål, hvor vi allerede arbeider, men hvor vi også har ambisjoner om faktisk kunne utgjøre en forskjell på veien mot at vi i fellesskap når disse målene.

De utvalgte målene er:

  • Nr. 4 God utdanning
  • Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Nr. 13 Stoppe klimaendringene
  • Nr. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner