Våre prioriterte bærekraftsmål

Sparebanken Øst har 4 utvalgte bærekraftsmål hvor vi har ambisjoner om faktisk å kunne utgjøre en forskjell.

FNs Bærekraftsmål

Verdens felles bærekraftsmål ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2015 med tilslutning fra alle 193 medlemslandene. Bærekraftsmålene består av 17 overordnede mål, og 169 delmål, med målsetting om å nå målene innen 2030. Mange tror bærekraftsmålene ikke gjelder oss i Norge, men land som har større utfordringer med tanke på likestilling, fattigdom, infrastruktur og styresett.

Selv om vi har kommet langt i Norge, er det fortsatt mange områder hvor vi kan forbedre oss ytterligere. Dette kommer også tydelig frem i en stortingsmelding lagt frem i juni 2021 «Mål med mening». Derfor har vi i Sparebanken Øst valgt oss ut noen prioriterte bærekraftsmål, hvor vi allerede arbeider, men hvor vi også har ambisjoner om faktisk kunne utgjøre en forskjell på veien mot at vi i fellesskap når disse målene.

De utvalgte målene er:

  • Nr. 4 God utdanning
  • Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Nr. 13 Stoppe klimaendringene
  • Nr. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner