Miljø

Vi ønsker å bidra til at våre kunder velger bærekraftige løsninger gjennom grønne produkter. Det er også næringer som vi ekskluderer fra vårt arbeid.

Sparebanken Øst forstår viktigheten av å beskytte miljøet for nåværende og kommende generasjoner. Banken har påvirkning på miljø gjennom egen virksomhet, samt indirekte gjennom våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører. For oss handler vern av miljøet om hvordan vi påvirker samfunnet rundt oss, men også hvordan disse faktorene påvirker bankens forretning i dag og i fremtiden.

Banken har satt et overordnet mål om netto nullutslipp innen 2050.

For å nå dette målet har banken satt følgende delmål for 2030:

  • 50 % reduksjon av egne utslipp
  • 25 % reduksjon av utslipp i porteføljen
  • 50 % økning andel grønne lån

Produkter

25. januar 2023

Grønt boliglån

Grønt boliglån er et låneprodukt som tilbys deg som har fokus på miljøet i valg av ny bolig enten du skal bygge nytt eller kjøpe bolig.

Mer om grønt boliglån
25. januar 2023

Grønt billån

Gjennom vårt datterselskap AS Finansiering kan du få tilgang til prisgunstig finansiering av elbil eller hybridbil.

Mer om grønt billån
15. juni 2023
Bedrift

Viktig om energimerking av bygg

EU har et mål om at alle bygg skal være nullutslipp innen 2050. De jobber nå med nye krav til energimerking av bygg som man antar vil treffe Norge etter hvert, selv om det er usikkerhet rundt når og hvordan. Men hva betyr energimerking av bygg og hvorfor bør bedrifter gjøre dette?

Svaret får du her

Utelukkelse/Ekskludering

Sparebanken Øst skal primært bruke positiv påvirkning for å hjelpe kundene til en mer bærekraftig omstilling. Men vi kan også velge å ikke finansiere, eller investere i, enkelte selskaper eller sektorer som ikke er i tråd med vår strategi. Sparebanken Øst har definert hvilke sektorer og aktiviteter som banken ikke ønsker å finansiere i fremtiden. Dette er aktiviteter som er så negative for miljøet, samfunnet eller mennesker, at påvirkning uansett ikke vil kunne få ønsket effekt.

Næringene og aktivitetene som er omfattet er:

  • Kull
  • Kontroversielle våpen
  • Tobakk
  • Pornografi
  • Oljesand/tjæresand
  • Skiferolje/Skifergass
  • Olje og gass i Arktis