Miljølån

Sparebanken Øst tilbyr miljølån for energisparende tiltak til boliger.

Gode miljøtiltak reduserer utslipp, strømregningen og gjør boligen din mer attraktiv i markedet. Oppfyller du kriteriene, er det mange fordeler ved å benytte seg av vårt miljølån.

 • Gunstig rente
 • Ingen etableringsgebyr

Søk miljølån Snakk med en kunderådgiver

Hva er Miljølån?

Miljølån er et gunstig lån til finansiering av oppgraderingstiltak, som skal bidra til å minske utslipp og spare strømkostnader. Dette er et lån som skal gjøre det enklere å velge miljøvennlige løsninger til egen bolig. 

Hva kan Miljølån brukes til?

Midlene må brukes til en eller flere av følgende energibesparende tiltak/oppgraderinger:

 • Solcelle
 • Varmepumpe
 • Skifte vinduer og/eller dører
 • Etterisolering av yttervegger
 • Bytte kledning

I tillegg kan midlene brukes til andre Enova-støttede tiltak som installering av vannbåren varme, balansert ventilasjon og varmestyringssystem.

Sjekk om du kan søke ekstra støtte hos Enova

Hva er verdien på boligen?
Hva er egenkapitalen?
Hvor mye vil du låne?
Nominell rente i %
Nedbetalingstid
Nedbetalingsplan

Prisliste grønne lån

Lånetype Belåningsgrad Nominell rente Effektiv rente
Miljølån 75 % 5,48 % 5,91 %
Grønt boliglån Ung 85 %  5,39 %  5,57 %
Grønt rammelån 60 %  5,79 %  6,01 %
Grønt boliglån 75 % 5,48 % 5,67 %
Grønt Førstehjemslån 85 % 5,28 % 5,46 %

 

Priseksempel Miljølån

Effektiv rente 5,91 %, 500.000 kroner, over 15 år, kostnad: 247.800 kroner, totalt 747.800 kroner

Se prisliste

Betingelser for Miljølån

Miljølån krever at du legger frem anbud, tilbud, avtale eller kontrakt for oppgraderingen. Lånebeløpet beregnes ut fra dette. Maks lånebeløp er 500.000 kroner, innenfor 75 prosent av boligens verdi og nedbetales innen 15 år.  Lånet skilles ut som eget lån ved siden av hovedlån. Miljølån gjelder kun kunder som har boliglånet sitt i Sparebanken Øst.

Vil du vite mer om Miljølån?

Dersom du har eller planlegger å gjøre miljøtiltak på egen bolig vil du få et rimeligere lån uten etableringsgebyr og lavere rente sammenlignet med andre rehabiliteringslån.

Ønsker du å gjøre boligen mer miljøvennlig – og har en idé eller ønsker innspill?

Ta kontakt med oss

Ansvarlighet og bærekraft er viktig for oss i Sparebanken Øst. Dette vil gjenspeiles både i hvilke produkter vi tilbyr kundene, og hvordan produktene får konsekvenser for miljøet og samfunnet rundt oss.

Slik jobber banken med bærekraft

Bytte bank

Ønsker du å bytte bank eller flytte lånet ditt fra en annen bank hjelper vi deg gjerne med dette. Boliglånet flytter vi for deg når du søker og får innvilget lånet hos oss. Det enkleste er å søke boliglån på nett. I første steget velger du «Flytt lån fra annen bank».

Du kan også søke om å flytte lånet ditt gjennom å ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere. Får å søke lån må du være kunde. Det er enkelt å bli kunde, gå til denne siden bli kunde med BankID.

Flytt boliglånet Avtal møte

11. juni 2021

Lavere rente med grønt boliglån

Har du en energieffektivt bolig kan du få grønt boliglån hos oss. Det gir en ekstra gunstig rente og null i etableringsgebyr.

Les mer

Spørsmål og svar

Hvem kan få grønt boliglån?

For å kunne søke om grønt boliglån er det et krav om at boligen er energieffektiv eller er sertifisert i henhold til gitte standarder.

For at et Grønt boliglån skal innvilges må boligen møte ett av følgende kriterier:

 • Energimerke A eller B
 • BREEAM-NOR Sertifisering (minimum Very good, Excellent eller Outstanding)
 • Svanemerket

Dokumentasjon ettersendes med «Sikker melding» i nettbanken

Hvorfor kalles det grønt boliglån?

Sparebanken Øst ønsker å bidra til det grønne skiftet, og gjennom å tilby attraktiv finansiering av miljøvennlige og fremtidsriktige boliger kan vi faktisk gjøre en forskjell.

Kravene til grønt boliglån gjør at det må gjøres en ekstrainnsats eller investeres i mer miljøvennlige tiltak enn det som gjøres på standardboliger.

Hva er BREEAM-NOR?

BREEAM-NOR er et anerkjent miljøsertifisering for bygg som er tilpasset det norske markedet. Det kan brukes både på nybygg og ved rehabilitering. Når et bygg oppføres i henholdt til BREEAM-NOR viser det at bygget har kvaliteter utover minstekrav og standarder med tanke på miljø og bærekraft.

BREEAM-NOR tar hensyn til ni ulike aspekter, blant annet; helse og innemiljø, energi, vann, materialer, avfall, transport og forurensning.

Hva er en svanemerket bolig?

Svanemerke er en miljøsertifisering og stiller spesifikke krav til boliger når det gjelder materialvalg, energieffektivitet, innemiljø og at bygget generelt holder en høy kvalitet. Til forskjell fra BREEAM-NOR er det ingen nivåer innenfor svanemerket.

Hva er varslingsfristen for renteendringer?

Vi som bank er pålagt en varslingsfrist fra man beslutter å endre rentene, til rentene faktisk endres for kunden. Når det går i kunden favør er det ingen varslingsfrist, som når vi å setter renten ned på boliglån eller opp på sparing. Varslingsfristen for å øke utlånsrenten er 2 måneder.

Hvor finner jeg energimerke?

Om boligen din allerede er energimerket, så finner du energimerke og nedlastbar attest på energimerking.no.

Er ikke boligen din energimerket kan du også gjøre dette her, med hjelp fra en veileder.

Hvorfor er kravene satt der de er for grønt boliglån?

Det er en balansegang om hvor høye krav som skal stilles for at et boliglån skal kvalifisere til grønne lån. Ved å sette kravene høyere enn grunnkravene som norske bygg må oppføres etter, vil vi gi insentiver til å ta et litt mer bærekraftig valg.

Kravene kunne vært høyere, men risikoen ville da vært at terskelen for de fleste blir alt for høy, og at de heller velger et mindre miljøvennlig hus, fordi kostnaden og arbeidsbyrden blir for stor.

Sparebanken Øst vil kontinuerlig jobbe for at grønne boliglån skal være ambisiøse, men samtidig oppnåelige for mange.

Hvorfor er kravet BREEAM Very good eller bedre?

BREEAM-NOR har et poengsystem for hvilke nivå det enkelte bygget mottar, og det er opp til det enkelte prosjekt å velge hva de ønsker å fokusere på.

Det finnes fem nivåer av BREEAM-NOR. Det er:

 • Pass
 • Good
 • Very Good
 • Excellent
 • Outstanding.

Det er kun «Excellent» og «Outstanding» som har spesifikke krav til energieffektivitet. Grunnen til at vi også tillater «Very good» er fordi det i de aller fleste tilfeller krever energieffektivitet utover minimumskravet.

Hvorfor kan jeg ikke få grønt lån på Energimerke C?

En bolig med energimerke C er på ingen måte en dårlig bolig med tanke på energieffektivitet. Samtidig vil de aller fleste bygg som settes opp i dag, tilfredsstille kravene til å få energimerke C.

Med vårt grønne boliglån ønsker vi å gi våre kunder insentiver for å velge en litt mer miljøvennlig bolig enn det det som er de norske byggekravene og standardene.

Kan jeg få lån til rehabilitering av eksisterende bolig?

Ja, Miljølån er et gunstig lån til finansiering av oppgraderingstiltak, som skal bidra til å minske utslipp og spare strømkostnader. Dette er et lån som skal gjøre det enklere å velge miljøvennlige løsninger til egen bolig. Lånet fungerer som et opplån til boligen.
Les mer om Miljølån her