Bankenes sikringsfond gir sikkerhet for dine innskudd

Innskuddsgarantiordningen er en garanti fra Bankenes sikringsfond, som dekker innskudd på inntil to millioner kroner for hver enkelt innskyter i hver enkelt bank.

Beløpet utbetales dersom bankinnskuddet blir utilgjengelig som følge av f.eks. at banken din blir satt under offentlig administrasjon.

Hvem omfattes av garantiordningen?
Garantien dekker innskudd fra privatpersoner, bedrifter, foreninger og lag

Hvor mye dekker Innskuddsgarantiordningen?
Grensen for beskyttelsen er satt til 2.000.000 kroner. Grensen på to millioner kroner gjelder selv om du har flere kontoer i samme bank. Dersom innskuddene dine skulle overstige grensen på 2 000 000 norske kroner kan du i visse tilfeller ha krav på en ubegrenset tilleggsbeskyttelse. Dette gjelder dersom innskuddet er mottatt i løpet av de siste 12 måneder og følger av en særlig livshendelse. Eksempler på slike hendelser kan være innskudd fra salg av bolig eller fritidsbolig, innskudd som er mottatt i forbindelse med inngåelse av ekteskap eller oppløsing av ekteskap eller innskudd som følge av avslutning av arbeidsforhold, arv, uførhet, død, forsikringsutbetaling eller erstatning.

Hva om du har flere innskudd i Sparebanken Øst- konsernet?
Alle dine innskudd i Sparebanken Øst og i våre konsepter (f.eks. Topprente.no, DinBank.no) legges sammen og totalsummen er omfattet av grensen på 2.000.000 norske kroner.

Hva om du eier en konto sammen med andre?
Grensen på 2 000 000 norske kroner gjelder separat for hver innskyters andel av kredittsaldoen

Hva om du har innskudd som overstiger 2 000 000 norske kroner som ikke er omfattet av en særlig livshendelse?
Dersom du ønsker sikkerhet for bankinnskudd ut over to millioner kroner, må du fordele innskuddene over flere banker.

Ønsker du mer informasjon?
Dersom du ønsker å lese mer om Innskuddsgarantiordningen finner du mer informasjon på www.bankenessikringsfond.no.