Barneforsikring gir økonomisk trygghet

Barna våre er det kjæreste vi har, sørg for å sikre både dem og familien økonomisk med en barne- og ungdomsforsikring.

Anna var tre måneder gammel da foreldrene fra Drammen kjøpte barne- og ungdomsforsikring.

Kjøp barneforsikring

Det var viktig for oss å tegne forsikringen mens hun er frisk og det ikke er andre ting i sykdomsbildet hennes, sier ekteparet.

Datteren deres fyller ett år i mai. Barneforsikringen gir oss en ekstra trygghet, og det er godt å ha en økonomisk sikkerhet for barnets fremtid hvis noe skulle skje. Det var parets kunderådgiver i Sparebanken Øst som rådet dem til å se nærmere på Frendes barne- og ungdomsforsikring. – Det er vi glade for at vi gjorde.

Ekstra sikkerhet

Hvis barnet ditt skulle bli rammet av sykdom eller ulykke, er det godt å vite at du har økonomisk sikkerhet til å tilrettelegge for barnet og dets fremtid.Det er en selvfølge at vi forsikrer bil og bolig, og de fleste tegner reiseforsikring og ulykkesforsikring som også dekker barna. Men er det egentlig godt nok for barna våre?

– Nei. Når det gjelder barn og unge, bør vi sikre dem ekstra mot sykdom, ulykke og arbeidsuførhet, sier banksjef Anette Furunes Green (bildet) i Sparebanken Øst.

– Det kan man gjøre ved å kjøpe en barne- og ungdomsforsikring som vil gi familien ekstra økonomisk trygghet i barnets oppvekst. I tillegg vil en uføredekning gi barnet fra fylte 18 år, en inntekt i tillegg til uføretrygd fra det offentlige.De fleste barn kommer seg heldigvis gjennom oppveksten uten å rammes av store ulykker eller alvorlige sykdommer. Men for dem som rammes, kan de økonomiske konsekvensene bli store dersom barnet ikke har en forsikringsordning som dekker hendelsen.

Selv om det offentlige dekker sykdomsbehandling, kan det bli en stor økonomisk belastning for foreldrene, sier Green.

– Det er dessuten viktig at man leverer en helseerklæring nå mens barnet er friskt. Kanskje man ikke kan tegne en barneforsikring senere på grunn av barnets sykdomsbilde.

God uføredekning viktig

Frende barne- og ungdomsforsikring i Frendeer flere år på rad kåret blant Norges beste av Dagbladet, Dine Penger, Foreldre & Barn og Norsk Familieøkonomi. Forsikringen gir familien økonomisk trygghet helt frem til barnet er voksent og etablert. Den har også den beste uførepensjonen i markedet, noe som er det aller viktigste i barneforsikring.
Det kan være vanskelig å opprettholde normal levestandard basert på statens uføretrygd alene, og derfor er det svært viktig å velge en barneforsikring som har god uføredekning i tillegg til sykdomsdekning, sier Green.

I Norge er det langt flere barn som rammes av uførhet grunnet sykdom enn ulykke. Frende barne- og ungdomsforsikring dekker medisinsk invaliditet både for sykdom og ulykke. Det kan være godt å vite at du kan få økonomisk støtte dersom du må ta fri fra jobben for å være på sykehuset med syke barn, eller at du kan få økonomisk støtte til ombygging av bolig dersom barnet ditt har blitt syk eller utsatt for en ulykke som gjøre det nødvendig med endringer hjemme.
Barneforsikringen er først og fremst til for å sikre barnets økonomiske fremtid ved sykdom eller ulykke. Men det er også er en ekstra forsikring av mors og fars inntekt hvis barnet blir ufør og pleietrengende, sier Green.

Kr 287 i måneden

Frende barne- og ungdomsforsikring kan kjøpes fra den dagen barnet fyller 3 måneder og frem til fylte 16 år, og forsikringen gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 26 år. Etter opphør vil dekningen død og uførepensjon automatisk bli overført til nye forsikringsdekninger.

– Barneforsikringen koster kun 287 kroner i måneden. Det betyr at det koster 9,40 kroner dagen å forsikre barnet ditt, sier Anette Green. – Det er en liten pris å betale for å gi barnet ditt ekstra trygghet.

Over halvparten av alle barn i Norge har barneforsikring. Man kan dele opp barneforsikringer i to grupper: en enkel og rimelig variant som gir erstatning ved ulykke og en mer omfattende og bedre barneforsikring. Det er den siste varianten som vi omtaler i teksten over.

Barne- og ungdomsforsikringen kan tegnes fra barnet er 3 måneder og opphører ved alder 26 år. Da blir dekningene for død og uførepensjon automatisk overført til nye forsikringsdekninger, uten at det må avgis nye helseopplysninger.

Kjøp barneforsikring

Her er noen eksempler på hva Frendes barne- og ungdomsforsikring dekker:

Slik er barnet ditt sikret

 • Medisinsk invaliditet ved sykdom/ulykke
  • Med medisinsk invaliditet tenker vi på den funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom forårsaker. For eksempel vil tap av syn på begge øyne gi 100 % invaliditetsgrad, mens ett øye kun vil gi 20 %. Her vil man kunne få inntil kr 2,42 millioner i forsikringsutbetaling.

 • Uførepensjon
  • Arbeidsuførhet innebærer helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid på grunn av sykdom eller skade. Erstatning på 1 G årlig til 67 år. Månedlig utbetaling hvis forsikrede har vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør i løpet av 12 måneder. Utbetaling skjer tidligst når barnet fyller 18 år.  Her er forsikringssummen kr 96.886 (1 G) per år.

 • Utvalgte sykdommer
  • Hvis barnet ditt blir kritisk syk er det godt å ha en ekstra økonomisk trygghet. 11 utvalgte sykdommer gir en engangsutbetaling på 3 G. Utbetalingen skjer raskt etter diagnosen er stilt og kan disponeres fritt.

 • Dagpenger ved sykehusopphold
  • Forsikringen dekker dagpenger på 1 prosent av 1 G hvis barnet er på sykehus. Barnet må ha vært på sykehuset i mer enn 14 dager, men du får tilbakebetalt dagpenger fra første dag.

 • Ombygging av huset
  • Hvis du må bygge om huset ditt på grunn av barnets medisinske behov kan du få utbetalt inntil kr 387 532 (4 G).