Få en bedre totaloversikt

Nå kan du legge til kontoer fra andre banker i Sparebanken Øst sin nett- og mobilbank

Mange har kundeforhold i flere enn én bank. Gjelder dette deg så har du nå mulighet til å legge til dine kontoer i kontooversikten i Sparebanken Øst sin nett- og mobilbank. Det gjør det enklere for deg å få en bedre oversikt over din økonomi. Du vil kunne se saldo og transaksjoner, samt gjennomføre betalinger fra alle kontoene du har lagt inn i kontooversikten.
Legg til konto fra andre banker

Dette er fremgangsmåten:

  1. Logg inn i nett- eller mobilbank
  2. Trykk på «Kontoer fra andre banker»  i menyen
  3. Velg «Legg til konto fra annen bank»
  4. Skriv inn navnet på banken du ønsker å hente konto fra og trykk «Neste»
  5. Gi samtykke ved å trykke «Godta og gå til neste»
  6. Velg signeringsmetode
  7. Du vil nå se kontoen fra den andre banken i din kontooversikt

Nye regler for betalingstjenester (PSD2)

De nye reglene for betalingstjenester kalt PSD2 som er utarbeidet gjennom EU direktivet trådte i kraft 14. september 2019. PSD2 er en positiv utvikling innen betalingstjenester som møter et stadig større behov for fleksibilitet hos deg som kunde og vi anbefaler deg å ta i bruk tjenesten.