Beskatning til besvær

Hørt om ungkarsskatt og hatteskatt? Les om alt det rare som har foregått «skattemessig» opp gjennom tidene.

Kronikk av Frode Lindbeck, risiko controller i Sparebanken Øst

Nødvendigheten av skatt tror jeg de fleste er enige i. I dag har de mest avanserte økonomiene det høyeste skattetrykket i prosent. Ikke så rart, har folket lite, er det vanskeligere å skatte i særlig grad, og det offentlige tilbud blir deretter.

For de få som har sjekka ”Prop.1 LS”, regjeringens årlige kavalkade av skatt, avgift og toll, er det lett å se at det er en del som skal på plass på inntektssiden. Utgiftssiden er det også lett å klage på. Sykehus, veier, trygd, forsvar, skole… Lista er uendelig lang, og sjelden er noen 100 % fornøyd med alle offentlige tjenester. Det paradoksale er at det ofte kan virke som om det er de samme som klager på skatten som klager på det de får for skattepengene? Det ser altså ut til at skatt som oftest ikke er direkte populær; det må i så fall være når andre må betale. Dette bevises vel av sitater som ”vær varsom med sterke drikker, de kan få deg til å skyte på skatteinnkreveren – og bomme” (Heinlein), og selveste Albert Einstein skal ha uttalt at det vanskeligste i verden å forstå, er inntektsskatt.

Skatt og avgift har i ulike former vært pålagt folket av konger og styresmakter i minst 4.500 år, i form av penger, arbeid, kyr, mat. Slik har man finansiert fellesgoder, men ofte har penga gått til upopulære kriger, palasser og ren luksus for makthaverne. Det har vært mye rart som har foregått ”skattemessig” opp gjennom tidene, og jeg har plukket noen anekdoter som jeg selv synes er mer underholdende om skatt enn nevnte stortingsproposisjon.

Vikingkongene måtte jo ha til underhold, de også, og etter det jeg har funnet ut, hadde den bemidlede storbonde noen plikter. Ifølge Heimskringla ”fikk” kongen til jul noen ”gaver” av hver bonde. Rygjarto (en viss mengde av det lin og ull som husfruen produserte), røykmæle (15 liter øl per ildsted), vinjartodde(okselår) og et spann smør. I tillegg skulle hver fisker gi fem fisker. I tillegg kom leidangen, en ordning som gikk fra å stille med våpenføre menn og skip til kongens tokt, til en provianteringsordning og videre til ren leidangsskatt. Noen andre uttrykk finnes også: Nevgilde (”neseskatt”) – skatt betalt for eller av hver mann, veitsle (gjestebud, gave) – bøndenes plikt til å yte husly, mat osv. til kongens følge, og landøre – tollavgift for alle skip som seilte ut fra eller inn til Norge.

«Penger stinker ikke»

Lenger unna i tid og sted brukte romerne urin til bleking av tøy og garving, og det var skatt på den lønnsomme innsamling fra offentlige urinaler. Herfra kommer visstnok uttrykket ”pecunia non olet”, eller ”penger stinker ikke”. Danmark vurderer for tiden å legge miljøavgift på kjøtt grunnet ”gassutslipp fra ku” – det stinker nok, derimot. Jeg tipper også at såpeskatten som var vanlig i Europa fra middelalderen, ikke bidro til hygienen blant allmuen. Den ble forresten ikke fjernet før i 1835 i Storbritannia.

Apropos Storbritannia. Skatt førte på en veldig indirekte måte til at vi kan nyte synet av ”Big Ben” i London i dag. Helt fra 1100-tallet til 1826 hadde man brukt ”tally sticks” som verktøy i skatte­innkrevingen. Man tager en solid treflis/pinne av piletre, spikker merker på tvers som representerer ulike beløp, og splitter deretter pinnen i to på langs. De to partene beholdt hver sin del som bevis. Sikkerheten i transaksjonen kan kalles den tids bank-ID, tilnærmet umulig å forfalske på grunn av mønsteret i treet, den ujevne splitten og merkene som det er to unike halvparter av.

16.  oktober 1834 skulle resten av disse arkivpinnene brennes i ovnene under overhuset, som vanligvis ble fyrt med kull. De høye flammene fra treverket førte til pipebrann. Få timer etter var det behov for ny parlamentsbygning. Etter hvert sto den klar, komplett med tårnet Elizabeth Tower, inneholdende The Great Bell, populært kalt Big Ben.

Britene har for øvrig hatt ei røys med nokså eksperimentelle skatter og avgifter i tidens løp, og ingen skal si de ikke lette med lys og lykte etter å avgiftsbelegge, sånn som de kontinuerlig drev og kriget rundt om i verden:

 • Henrik VIII la etter sigende i 1535 en skatt på skjegg, høyere jo lenger opp i det sosiale hierarkiet skjeggbæreren var. Hår i trynet ble et statussymbol, og det svømte med hipstere (det kan du se på dokumentarfilmene fra den tiden ;-)). Peter den Store gjorde forresten det samme i 1705 når han ville at russiske skjeggbuser skulle bli like moderne som de glatte gutta i Vest-Europa. Hadde du ikke med deg ”skjeggmynten” som bevis på betalingen, kunne du bli tvangsbarbert på åpen gate av politiet!
 • Ildstedsskatt 1660, gjenmuring, kaldt og stusslige forhold.
 • Vindusskatt 1696, enda mer gjenmuring, denne gang av vinduer, førte til mørke og helseproblemer.
 • Skatt på produksjon av vokslys i 1709, førte til – ja, at det ble mørkere enn nødvendig.
 • 1712-1736 skatt på trykt tapet, førte til blank tapet og håndmalte mønstre.
 • Økning av skatt på gin i 1743 førte til opptøyer. Skatt på glass etter vekt i 1745 førte til tynnere og hule stetter.
 • Medisinskatt fra 1783 hvis du solgte medisin – uten å være kirurg eller apoteker!
 • Hatteskatt 1784, førte til at de ikke lenger ble kalt ”hatter”, som igjen førte til skatt på ”hodebekledning” i 1804. Stakkars deg om du forfalsket skattemerket i hatten din, det ga dødsstraff.
 • Mursteinsskatt 1784-1850, førte til digre mursteiner og tømmerhus med ”mursteinsfliser” utenpå. Myndighetene svarte med maksimumsmål for en murstein.
 • Klokkeskatt 1797, såpass upopulær at den ble fjernet etter 9 måneder.
 • Britisk avisskatt fra 1816 var per side, og førte til de digre sidene som vi tilårskomne husker fra noen tiår tilbake.
 • I dag: Halv TV-lisens hvis du er blind! Ikke mer en rett og riktig, spør du meg.

Skatt på matolje

De har hatt sine påfunn i andre deler av verden også. I riktig gamle dager skattla Farao matolje, som man måtte kjøpe av – Farao. Det var forbudt å bruke oljen om igjen, og dette var underlagt kontroll av egne inspektører. I Frankrike varte den upopulære saltskatten ”gabelle” med noen få unntak sammenhengende fra 1300-tallet til 1945 og førte til utstrakt saltsmugling.

På slutten av 1700-tallet ble 3.000 menn, kvinner og barn årlig fengslet, galeislaver eller henrettet for brudd på loven, noe som bidro sterkt til den franske revolusjon. I Ungarn måtte jøder mellom 1747 og 1797 betale ”toleranseskatt” for fortsatt å få oppholde seg i landet. Rosettasteinen, som gjorde det mulig for forskere endelig å forstå hieroglyfer, er et dokument som blant annet beskriver faraos skattefritak for prester.

I det som skulle bli USA, begynte skattebråket med britenes avgifter på blant annet te, som via Boston Tea Party førte til revolusjon og løsrivelse. Emigrantene likte ikke å betale skatt uten å få representasjon i parlamentet. Første lov om inntektsskatt i USA ga en flat sats på 3 % for inntekter over $600 til finansiering av borgerkrigen. Etter mange rettsaker og bråk om dette var i tråd med grunnloven, måtte denne endres i eget tillegg nr. 16 i 1909 for å sikre  kongressens rett til å kreve inn føderal skatt.  Det er forresten mange som mener at borgerkrigen like mye skyldtes uenighet om denne skattleggingen som slaveri.

«Ungkarsskatt»

Her er noen få skattede eksempler fra over there:

 • Noen stater pålegger skatt på ulovlig inntekt som narkohandel – betalbar når du blir tatt, hvis du ikke har slike ”frimerker” som på sigarettpakker på dopen din som beviser at du har betalt.Tax Freedom Day er dagen i året befolkningen ut fra gjennomsnittlig skatteprosent har tjent nok til å betale all inntektsskatt, og inntekten din for resten av året kan anses som fullt og helt ”din egen”. År 1900 var den 22. januar, i 2017 23. april. I Norge beregnet PwC i 2014 at dagen var 14. juni.
 • Eiendomsutviklere i Florida (inkludert Disney) leier kuer for å beite på tomter de skal bygge ut, fordi bønder har skattefradrag.
 • For å oppfordre til giftemål ble ungkarer mellom 21 og 50 ilagt $1 årlig fra 1821 i Missouri. Jeg tipper noen vurderte det som en tilleggsstraff for å være uten hustru, mens andre synes det var verdt prisen?
 • I New Mexico slipper du inntektsskatt når du fyller 100. Greit å ha noe å se fram til.
 • Uten en eneste kidnapper involvert, forsvant i 1987 hele 7 millioner barn, da man for første gang måtte oppgi barnas fødselsnummer for å få skattefradrag.
 • Hvis du sladrer til myndighetene om skattesnyteri, kan du få opp til 30 % av innkrevd skatt.

I det minste bruker nordmenn flest kortere tid enn amerikanerne på skattemeldingen (eller selvangivelsen, som jeg fortsatt kaller den). For 2016 oppgis snitt tidsforbruk ifølge skatteetaten selv til 13 timer – alt inkludert! Forfatteren Herman Wouk sa at «selvangivelser er den mest fantasifulle fiksjon som skrives i dag».

Da er det vel greit å avslutte med et forslitt sitat som er tillagt Benjamin Franklin, men som har vært kjent minst siden 1716: «Ingenting er sikkert i denne verden, bortsett fra døden og skatter.»

Publisert: 25.09.2017