Betalingsfrister i påsken

Merk deg disse tidspunktene hvis du har regninger som forfaller i løpet av påsken

Betalingsfrister
Siste forfallsdato før påske er onsdag 31. mars. Benytter du straksbetaling vil betalingene utføres umiddelbart i hele påsken. Neste forfallsdato etter påske er tirsdag 6. april.

Utenlandsbetaling
Skal du betale en regning til utlandet må denne registreres innen onsdag 31.mars klokken 06:00.

Vipps
Vipps fungerer som vanlig i hele påsken.