Det er bare å «gønne på»

«Fremtiden er lys, det er bare å "gønne på"» sier adm. direktør Pål Strand som en oppsummering til Ekstrautgaven av Finansielle utsikter på Drammens Teater i formiddag.

Ordene kommer etter at sjefsøkonom, senioranalytiker og representanter fra Virke, Nav, banker og andre representanter fra næringslivet har sagt noe om hvor vi sto før koronakrisen, hva som har skjedd hittil og tanker om hva fremtiden vil bringe. Det er usikkert hva som skjer fremover, men det også nå det er muligheter til nyskapning.

Både næringslivet og bankene i Drammen er klare til å gripe de mulighetene som kommer.

Agenda for dagen var som følger

08:00 Registrering og enkel servering

08:30 Åpning

De makroøkonomiske utsiktene akkurat nå – også med blikk på utsiktene for næringslivet i vår region

Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen

Konsekvensene av Covid-19 i de ulike bransjene

Senioranalytiker i Danske Bank, Eirik Melle

Slik har krisen rammet lokalt
Rapporter fra
Nestleder i NAV Drammen og leder for markedsavdelingen, Snorre Opsahl
Banksjef i DNB, Dag Anders Bergflødt
Partner og advokat i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma, Martin Wøien Gilhuus

Det er krevende – og det er ikke over ennå
Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen

Hvordan håndterer bankene den krevende situasjonen? Hvilke forventninger har kundene til bankene?
Banksjef i Sparebank1 BV, Lise Maren Brock Tynes
Partner og revisor i PwC Drammen, Paal Ødegaard
Administrerende direktør i Vestaksen Eiendom, Stene Bergsløkken

Utsiktene for næringslivet i Drammensregionen – hvordan kan bankene og Næringsforeningen bidra?
Banksjef i Nordea, Thomas Frantzen
Administrerende direktør i Sparebanken Øst, Pål Strand
Daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad