En nettbankløsning tilpasset bedrifter – nå enda bedre

Nettbedrift passer for både store og små bedrifter, lag og foreninger. Vi har nå gjort en oppgradering av nettbedrift som gir deg enda bedre oversikt.

Hva er nytt i nettbedrift?

Du får en ny startside som umiddelbart gir en helhetlig oversikt over alle kontoer og varsler fra banken. Menyen finner du nå øverst i venstrehjørnet. Vi har også opprettet en sikker kanal for kommunikasjon mellom kunde og rådgiveren. Denne finner du under «Meldinger». I tillegg finner du nå linker til verktøy som IBAN- og Valutakalkulator i menyen.

Bestill nettbedrift

I Nettbedrift oppnevnes en person som administrator. Denne personen får utvidet fullmakt og kan tilpasse rettigheter for øvrige brukere. På denne måten kan du begrense enkelte brukeres tilgang til konti. Du kan også velge å ha dobbeltgodkjenning av utbetalinger. Det finnes to ulike løsninger som du kan velge mellom, alt ettersom hvilket behov din bedrift har – Nettbedrift eller integrert Nettbedrift som kan kobles opp mot ditt økonomisystem.

Integrert Nettbedrift benyttes for å forenkle utbetalinger og avstemming av inn og utbetalinger. Du kan lage bankavstemmingsfil og sette opp fil integrasjon mot betalingsprodukter som OCR, avtalegiro og AutoPay. For kunder som benytter Visma AutoPay 3 kan vi nå opprette fil integrasjon  mot Nettbedrift i Sparebanken Øst. Det automatiserer flere av stegene som vanligvis gjøres ved remittering og utbetalingsfiler sendes  automatisk frem og tilbake mellom økonomisystemet og din bank.

Noen fordeler ved Nettbedrift

  • Tilgang til bedriftens konto 24 t i døgnet
  • God oversikt over bedriftens inn- og utbetalinger
  • Flere brukere med mulighet for ulike tilganger
  • Mulighet for dobbel godkjenning
  • Trygg og effektiv overføring innland og utland

Les mer om nettbedrift

Ønsker du en nettbedriftsavtale?

Ta kontakt med en bedriftsrådgiver