Endringer i nettbedrift

Nettbedrift er oppdatert slik at den er enda bedre å bruke

Dette er noen av endringene:

 • «Betale» og «Betale flere» er slått sammen til et nytt menyvalg «Betale»
 • «Overføre» er et nytt menyvalg som erstatter «Kontoregulering»
 • «Betale utland» er fornyet. Skjermbildene er nå delt opp for stegvis utfylling
 • «Leverandør innland» og «Leverandør utland» er slått sammen til «Mottakerregister». Det er også ryddet i registeret slik at mottakere det ikke er betalt til i løpet av de siste 15 månedene er fjernet. Adresse på innenlands mottakere er fjernet.
 • «Forfallsregister» har endret navn til «Betalinger til forfall»
 • «Utførte betalinger», «Betalinger til godkjenning», «Betalinger til forfall» og «Utførte betalinger» kan eksporteres til andre format og det er enklere å filtrere søk i listene. Eventuelt tidligere avviste betalinger vil ikke vises i ny versjon.
 • Faste oppdrag:
   • Det kan legges opp faste oppdrag både for betaling og overføring. Du får opp et nytt valg i forbindelse med betalingsdato
   • Du kan nå velge betalingsdato før eller etter helg/helligdag
   • Ved sletting eller endring av et fast oppdrag blir alle fremtidige betalinger fra oppdraget også slettet/endret automatisk
   • Betalinger legges automatisk til forfall og krever ingen ekstra godkjenning

Det er ingen endringer for appen Nettbedrift Mobil.

Har du spørsmål? Ta kontakt.

Logg inn nettbedrift