Er det lurt å kjøpe bolig nå?

Alle snakker om uroen i boligmarkedet, men har boligprisene egentlig falt så mye at det ikke lønner seg å kjøpe?

Hva er lurt – kjøpe eller selge først?

Alle snakker om uroen i boligmarkedet, men har boligprisene egentlig falt så mye? Og er det egentlig smart å vente med å selge og kjøpe bolig? For noen kan det faktisk lønne seg å kjøpe nå.

Da renteendringene ble meldt på forsommeren, trodde man at markedet skulle påvirkes umiddelbart. Det skjedde ikke. Det er først nå, når endringene har vist seg på bankkontoene, at vi ser tendensen til litt lavere boligpriser. Allikevel er ikke prisfallet like dramatisk som mange spådde.

Når er det smart å kjøpe?

Livet skjer! Behov for å bytte bolig kan komme plutselig eller være godt planlagt, men en eller flere ganger i livets løp må vi mest sannsynlig flytte på oss. Det handler om å ta bevisste valg og planlegge. Når du har funnet den boligen du vil ha, ja da er det ingen grunn til å vente, vel og merke om man har finansieringen i orden.

Kjøper og selger du bolig i samme marked begrenser du risikoen din. Den økonomiske effekten av boligbyttet vil ikke være så stor. I og med at både boligen du selger og boligen du kjøper vil ligge på omtrent likt prisnivå.

Kjøpe først?

Vær klar for at det kan ta litt tid å få solgt boligen du bor i. Kjøper du før du selger boligen du bor i må du mest sannsynlig mellomfinansiere. Budrunder har endret karakter, de tar litt lengre tid, og pris presses ikke like høyt ved hvert bud. Ha derfor et raust tidsperspektiv når du beregner kostnad for mellomfinansiering.

Sjekk gyldighet på finansieringsbeviset ditt før du går på visning. Det er ikke sikkert at du får like høy finansiering nå som tidligere. Boliglånsrenten har økt og kravet til å tåle ytterligere 5% renteøkning kan begrense mulighetene dine.

Selge først?

Vi opplever at flere velger å selge boligen sin før de kjøper seg noe nytt. På den måten får de bedre kontroll på hvor mye de kan betale for ny bolig. Får du imidlertid ikke kjøpt deg noe nytt før du må ut av boligen du har solgt, står du litt i beita. Å leie noe i mellomtiden kan være krevende, både praktisk og fordi utleieprisene også øker.

Selger du før du har kjøpt nytt sted å bo er det smart å legge inn en god tidsramme for overtakelse.

Ny i boligmarkedet?

Skal du kjøpe bolig for første gang og leier der du bor i dag, kan det være smart å kjøpe nå. Leieprisene er økende og dermed kan vinningen ved å vente på lavere priser, gå opp i økte husleiekostnader. Bor du gratis hjemme hos foreldre, stiller det seg jo litt annerledes – da blir spørsmålet heller; hvor mye lengter du etter å ta fatt på ditt eget selvstendige liv?

Livet kan ikke planlegges

Som alle vet, skjer det ting i livet som du ikke kan styre. Plutselig er du i en situasjon der du står overfor økonomiske valg du synes er vanskelig. Kanskje du er usikker på om tiden er riktig for å flytte på seg? Eller kanskje du må flytte, men vet ikke hvordan du skal gå i gang? Prat med noen som jobber med dette til vanlig, noen som har erfaring med situasjonen du står i. En bankrådgiver kan hjelpe deg med å sette opp et budsjett, få oversikt og veilede deg.

Boligkjøp er ikke noe du gjør hver dag, så husk:

  • Lag et budsjett
  • Vær realistisk – gjør vurderinger basert på fakta og ikke (altfor mye) følelser
  • Trenger du en sparringspartner, ta kontakt en bankrådgiver
  • Sørg for å ha gyldig finansieringsbevis

Lykke til med boligjakten!

Denne teksten er hentet fra en artikkel i Drammens Tidende, under økonomispalten «Mine Meninger» og er signert Kristian Haaland, salgssjef i Sparebanken Øst