Få oversikt over gjelden din

Fra 1. juli kan du sjekke gjelden din i et samlet gjeldsregister

Tallet for hvor mye nordmenn har i forbruksgjeld har økt kraftig de senere år. Det har vært enkelt å søke om og få innvilget forbrukslån, men nå kan det bli litt annerledes. 1. juli ble det nemlig åpnet opp to sentrale gjeldsinformasjonsforetak som har til hensikt å samle alle nordmenn sin usikrede gjeld (dvs. gjeld som ikke har pant i bolig).

Gjeldsregistrene Norskgjeld (eid av Finans Norge) og Gjeldsregisteret (eid av Evry) er begge søkbare databaser som inneholder all gjeld du har på kredittkort og forbrukslån (omfatter ikke leasing).

For deg som privatperson betyr det at du kan logge deg inn og se all gjeld du har. Du vil også kunne se hvilken rente de forskjellige lånene dine har. Slik kan du få en bedre oversikt over økonomien din, og ta grep for å samle lånene dine til en bedre rente og dermed få en bedre økonomisk hverdag. Systemet er kun i startfasen og kan inneholde feil – det er derfor lurt å gå inn å sjekke seg selv. Oppdager du noe galt kan du varsle den registrerte långiveren om dette. Innlogging i disse portalene skjer ved bruk av BankID.

Informasjonen som ligger i gjeldsregisteret skal gjøre det lettere for banker og andre finansinstitusjoner å få oversikt over hvor mye samlet gjeld du har fra før, når du søker lån. Dette kan resultere i at færre får innvilget lån i og med at man får et samlet bilde over forbrukslån tatt opp i de forskjellige finansinstitusjoner.

I tillegg til at både du selv og finansbransjen enklere kan få en oversikt over gjelden, vil registeret bidra til at kredittvurderinger blir mer helhetlig og presise, og på den måten hindre at man får tatt opp mer lån enn man kan betjene. I Norge er det utarbeidet en boliglånsforskrift som skal følges av banker og andre finansforetak som yter lån med pant i bolig, og den sier at du ikke kan ha mer enn fem ganger brutto årsinntekt i gjeld.

De nye gjeldsregisterene vil også kunne være nyttig med tanke på ID-tyveri. Det vil ikke lenger være så enkelt for ID-tyver å ta opp lån med andres identitet.

Notèr deg at ubrukte kredittrammer på kredittkort vil registreres som gjeld. Det kan derfor være greit å gå gjennom kredittkortene sine og vurdere høy stor grense man har behov for, siden dette vil være med på å øke gjeldsgraden og dermed kan være en stopper for en eventuell boliglånssøknad. Har du kredittkort du ikke lenger bruker bør du si det opp med det samme og ikke bare la det ligge ubrukt i en skuff.

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle finansinstitusjoner har åpnet opp for innsyn enda men at dette vil komme på plass i løpet av kort tid.