Valg 2020

Forstanderskapsmøte avholdes torsdag 26. mars 2020.

Det er valg på følgende verv:

Forstanderskapet

• Leder og nestleder til forstanderskapet skal velges for ett år.

Styret

• Det skal velges tre styremedlemmer for to år.
• Det skal velges 5 varamedlemmer for ett år.

Medlemmer og varamedlemmer for de ansatte innstilles av de ansattes representant i valgkomiteen.

Forstanderskapets valgkomite

• Det skal velges tre medlemmer for to år.
• Det skal velges to varamedlemmer for to år.

Varamedlem for de ansatte innstilles av de ansattes representant i valgkomiteen.

Dersom du ønsker å komme med innspill til valgkomiteen, kan du kontakte ett av medlemmene i komiteen på mail:

Tom R. Svendsen (leder)
Nina Paulsen Viland
Jon Aas
Bent Inge Bye
Anne Siri Rhoden Jensen (ansatt)

Frist for å komme med forslag til valgkomiteen er 20. februar 2020.

Se liste over alle bankens tillitsvalgte pr. i dag