Valg 2019

Forstanderskapsmøte avholdes torsdag 28. mars 2019.

Det er valg på følgende verv:

Forstanderskapet

  • Leder og nestleder til forstanderskapet skal velges for ett år

Styret

  • Det skal velges tre styremedlemmer for to år
  • Det skal velges seks varamedlemmer for ett år

Medlemmer og varamedlemmer for de ansatte innstilles av de ansattes representant i valgkomiteen.

Forstanderskapets valgkomite

  • Det skal velges ett medlem for to år
  • Det skal velges to varamedlemmer for to år
  • Det skal velges leder for to år

Medlem for de ansatte innstilles av de ansattes representant i valgkomiteen.

Dersom du ønsker å komme med innspill til valgkomiteen, kan du kontakte ett av medlemmene i komiteen på mail:

Tom R. Svendsen (leder)
Nina Paulsen
Jon Aas
Bent Inge Bye
Anne Siri Rhoden Jensen (ansatt)

Frist for å komme med forslag til valgkomiteen er 12. februar 2019.

Se liste over alle bankens tillitsvalgte pr. i dag