Frende selger pensjonsporteføljen til Nordea Liv

Nordea Liv AS og Frende Forsikring er enige om overdragelse av pensjonsporteføljen fra Frende til Nordea Liv, og et langsiktig samarbeid med de 15 Frende-bankene om distribusjon av pensjonsprodukter.

Dette er gode nyheter for dere som har pensjonsordning hos oss, fordi Frende har valgt en sterk aktør som samarbeidspartner. Vi har vektlagt at Nordea Liv har solid og god forvaltning, og tilbyr markedsledende digitale løsninger for både de ansatte og bedriften.

– Vi er veldig fornøyde med valget av en sterk aktør som ny samarbeidspartner. Vi mener vi har sikret den beste løsningen for våre kunder og eiere, sier konsernsjef Vegar Styve i Frende Forsikring. 

Pensjonsordning for 32000 ansatte

Frende Forsikring er eid av 15 selvstendige sparebanker, en av eierne er Sparebanken Øst. Konsernet har siden 2007 hatt en imponerende vekst og har i dag vel 250.000 privat- og bedriftskunder med forsikringsløsninger innen liv- og skadeforsikring og pensjon. 

Pensjonsporteføljen har en samlet forvaltningskapital på 4,2 milliarder kroner, og berører over 5.600 bedriftskunder med mer enn 32.000 ansatte i Norge.

Dere blir godt ivaretatt

Vi sørger for at dere er godt ivaretatt i forbindelse med salget, og bedriften trenger ikke foreta seg noe.

Nordea Liv inngår et langsiktig samarbeid med de 15 Frende-bankene om distribusjon av pensjonsprodukter. Det betyr at bedriften kan forholde seg til samme rådgiver som før.

Nordea Liv er en del av Nordea-konsernet og er Norges tredje største private livselskap. Nordea Liv ser frem til å tilby pensjonskundene et bredere tilbud og bygge videre på Frendes gode arbeid innenfor pensjon. Sammen med Frende og de 15 solide eierbankene i frendefamilien skal Nordea Liv forsterke og forbedre kundetilbudet til eksisterende og nye kunder. At pensjonsporteføljen overdras til Nordea Liv betyr at pensjonsforvaltningen på sikt overtas av dem.

Attraktive pensjonsløsninger

Nordea Liv og Frende har samme oppfatning av hva som skal til for å lykkes med å skape attraktive løsninger for bedrifts- og privatkunder innen pensjons- og spareområdet, og vi ser frem til å presentere nye og attraktive tilbud for dere fremover.

Vi forventer at oppkjøpet er sluttført i løpet av fjerde kvartal 2020, og vi holder dere orientert om veien videre.