Har sparebanker en plass i fremtiden?

Et langt sparebank-liv gir ingen garanti for at banken er levedyktig og relevant i fremtiden.

En absolutt forutsetning er at myndighetenes krav og forventninger innfris, nå og fremover. Selv om både medarbeidere og kunder kan oppleve bankens legitimasjons- og antihvitvaskarbeid for unødvendig belastende, skal vi bidra til å bekjempe kriminalitet og terrorfinansiering.

Sparebanken Øst og resten av norsk banknæring er i dag blant de mest solide bankene i Europa. Banknæringen har forbedret sin soliditet de siste årene og står nå overfor nye og økte krav om ytterligere kapitaloppbygging. For Sparebanken Øst er det viktig at myndighetene legger til rette for at mangfoldet i norsk banknæring fortsatt er ønsket og at konkurransen i bankmarkedet er forankret i like konkurransevilkår blant de bankene som driver virksomhet i Norge.

Finansnæringen har de siste årene for alvor beveget seg inn i den digitale tidsalder. Sparebanken Øst ønsker å være godt orientert om de nye mulighetene og truslene vi kan møte de neste årene. Det er derfor viktig at vi setter oss i stand til å skaffe ny kunnskap om det ukjente. Ny teknologi må forstås for at vi kan ta gode beslutninger. Sparebanken Øst valgte for noen måneder siden å kjøpe en eierandel i Norwegian Block Exchange AS for å lære mer om blockchain, digital overvåking av transaksjoner og virtuelle valutaer. Vi tror hverdagen og kjernedriften for en gammel sparebank i fremtiden også kan handle om virtuelle valutaer og verdikjeder og strukturer basert på blockchain. Selv om vi selvsagt ikke vet hvordan fremtidens teknologiske omgivelser vil se ut, velger vi aktiv søken etter kunnskap fremfor passivitet.

Sparebanken Øst er på vei. Vi er på vei inn i en spennende tid med endrede rammevilkår og et teknologisk kappløp mellom mange ulike aktører.

Jeg mener Sparebanken Øst er meget godt rustet for fremtiden. Vi er en bunnsolid bank som er nysgjerrig. Det er et meget godt utgangspunkt for å kunne være en relevant sparebank for kunder, investorer og ansatte i fremtiden!

Pål Strand

Administrerende direktør